Hyppää sisältöön

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nostanut syytteitä Raha-automaattiyhdistyksen johtoa vastaan

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 10.44
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on 1.11.2011 tekemillään päätöksillä (11/57-11/64, asianro R 11/561) päättänyt jättää syytteet nostamatta asiassa, jossa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) entisen hallituksen puheenjohtajan ja seitsemän johtokunnan jäsenen on epäilty syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön.

Esitutkinnassa selvitettiin, ovatko RAY:n hallituksen puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet RAY:n edustajina tehneet hankintoja siten, että niiden yhteydessä olisi käytetty RAY:n varoja laissa säädetyn tarkoituksen vastaisesti ja niin, että menettelystä olisi aiheutunut vahinkoa RAY:lle. Hankinnat oli tehty poliittisilta puolueilta tai näitä lähellä olevilta poliittisilta tahoilta. Esitutkinnassa on selvitetty hankinnat 1.1.2000-22.10.2009 väliseltä ajalta. Rikosepäily ja syyteharkinta koskevat hankintoja, jotka on suoritettu 1.11.2006 tai sen jälkeen.

RAY:n johdon päätöksillä on tehty hankintoja poliittisilta puolueilta tai niitä lähellä olevilta tahoilta yhteensä 41 kertaa. Näiden hankintojen yhteisarvo on 41 967,93 euroa. Hankinnoista 20, yhteismäärältään 26 428,73 euroa, liittyy lehti-ilmoituksiin, 19 hankintaa, yhteismäärältään 14 407,20 euroa koulutus- ja seminaarimaksuihin ja kaksi hankintaa, yhteismäärältään 1 132 euroa hotellimajoitukseen ja merkkipäivälahjaan. Ilmoituksissa on ollut pääosin kyse ns. kannatusilmoituksista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoo, että lehti-ilmoittelun ja seminaareihin osallistumisen välittömänä tarkoituksena ei ole ollut puolueiden tai muun poliittisen toiminnan tukeminen. Suhteutettuna RAY:n vuotuiseen ilmoitusbudjettiin ja vuosittaisiin ulkopuolisiin koulutuskustannuksiin johdon hyväksymien ilmoitusten ja seminaarikustannusten määrää voidaan pitää vähäisenä. Niitä koskevat laskut on myös asiatarkastettu, hyväksytty, tiliöity ja arkistoitu asianmukaisesti. Menettelystä ei ole osoitettu aiheutuneen vahinkoa RAY:lle, koska kannatusilmoitustenkin avulla on saatu medianäkyvyyttä. Seminaareihin osallistumista harkittaessa on otettu huomioon sisällön kiinnostavuus ja hyödyllisyys, minkä lisäksi niihin osallistuminen on ollut perusteltua osana yhteydenpitoa asiantuntijatahoihin sekä sidosryhmiin ja päättäjiin.

Entisen hallituksen puheenjohtajan osalta katsottiin olevan todennäköisiä syitä epäillä hänen syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön osoittaessaan puoluekokoukseen liittyvää hotellimajoitustaan koskevan laskunsa RAY:n maksettavaksi. Apulaisvaltakunnansyyttäjä jätti kuitenkin syytteen nostamatta ns. konkurrenssiperusteella, koska epäiltyä vastaan on vireillä samaan kokonaisuuteen liittyvä rikosprosessi. Nyt käsiteltävästä teosta mahdollisesti tuomittavalla rangaistuksella ei olisi olennaista vaikutusta yhteisen rangaistuksen määrään.

Laskun hyväksyneen toimitusjohtajan osalta syyte jätettiin nostamatta, koska hän oli ennen laskun hyväksymistä pyrkinyt riittävästi selvittämään sen asianmukaisuutta. Syytteen tueksi ei ollut todennäköisiä syitä.

Muiden kuuden rikoksesta epäillyn osalta apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, ettei heidän menettelyssään ollut kyse rikoksesta. .

Asiakokonaisuuteen liittyvät syyttämättäjättämispäätökset (8 kpl, nrot 11/57 - 11/64) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 362 0810.

Lisätietoja: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske (p. 010 362 0802), valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen (p. 010 362 0822)