Hyppää sisältöön

Eettiset linjaukset syyttäjälaitoksen työkaluksi

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 6.10.2016 10.33
Tiedote

Syyttäjälaitokselle on laadittu eettiset linjaukset. Niiden tarkoituksena edistää eettisesti kestävien toimintamallien käyttöä ja auttaa henkilöstöä tunnistamaan tilanteita, jotka saattavat edellyttää eettistä pohdintaa.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen painottaa, että syyttäjälaitoksella on erityinen asema ja tehtävä demokraattisessa oikeusvaltiossa. "Elämme luottamuksesta. Epäeettinen toiminta rapauttaa luottamusta meihin ja on syvässä ristiriidassa syyttäjälaitoksen yhteiskunnallisen aseman kanssa. Työllä ja tuskalla ansaitun luottamuksen menettää kepeästi", hän toteaa. "On oikein välillä arvioida myös omaa toimintaa ja kysyä itseltään: onko tämä oikein?"

Eettiset linjaukset käsittelevät seuraavia teemoja:

  • yhdenvertaisuus ja tasapuolisuus
  • riippumattomuus ja puolueettomuus
  • avoimuus
  • luottamus ja luottamuksellisuus
  • vastuullisuus
  • osaaminen
  • työyhteisötaidot
  • kieli ja viestintä
  • korruptoitumattomuus
  • käytös ja olemus.

Linjaukset ulottuvat myös toimintaan työn ulkopuolella – käyttäytyminen yksityiselämässä ei saa heikentää luottamusta syyttäjälaitokseen.

Henkilöstön kesken käydään keskustelua eettisistä linjauksista jokaisessa syyttäjälaitoksen toimipaikassa. Keskustelun tukena käytetään kuvitteellisia esimerkkitilanteita, jotka jokainen saa käyttöönsä henkilökohtaisena "työkirjana". Eettisiä linjauksia voidaan hyödyntää myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä.

Valtakunnansyyttäjä Nissinen näkee eettiset linjaukset syyttäjälaitoksen kilpailuvalttina: "Tulevaisuudessa vain eettisesti vahvat ja terveet organisaatiot voivat menestyä kestävällä tavalla. Näin on ainakin julkisella sektorilla, jossa kilpaillaan vain työn sisällöllä ja työnantajan maineella. Syyttäjälaitoksen palvelukseen haluavat silloin erityisesti he, jotka noudattavat ammatillista kutsumustaan ja ovat samalla valmiita pitkäjänteisesti panostamaan kehittymiseensä työssä, jonka arvoperustan ja etiikan he tuntevat ja jakavat."

Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset on julkaistu Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivuilla

Valtakunnansyyttäjä Nissinen käsittelee teemaa myös Rysän päältä -blogissaan.