Hoppa till innehåll

Etiska riktlinjer som verktyg för åklagarväsendet

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 6.10.2016 10.33
Pressmeddelande

Etiska riktlinjer har utarbetats för åklagarväsendet. Deras syfte är att främja användningen av etiskt hållbara handlingsmodeller och hjälpa personalen att identifiera situationer som kan kräva etiska överväganden.

Riksåklagare Matti Nissinen betonar att åklagarväsendet har en särskild ställning och uppgift i en demokratisk rättsstat. "Vi lever av förtroende. Ett oetiskt handlande bryter ner förtroendet för oss och strider mot åklagarväsendets samhälleliga ställning. Förtroendet som krävt arbete och ansträngning att bygga upp går snabbt att förlora", konstaterar han. "Det är bra att då och då även bedöma sitt eget handlande och fråga sig själv: är det här rätt?"

De etiska riktlinjerna omfattar följande huvudfrågor:

  • jämlikhet och rättvisa
  • oberoende och opartiskhet
  • öppenhet
  • förtroende och sekretess
  • ansvar
  • kompetens
  • arbetsgemenskapsfärdigheter
  • språk och kommunikation
  • korruptionslöshet
  • beteende och väsen.

Riktlinjerna utsträcker sig även till handlingar utanför arbetet – hur man uppför sig i privatlivet får inte försvaga förtroendet för åklagarväsendet.

Personalen kommer att diskutera de etiska riktlinjerna på vart och ett av åklagarväsendets verksamhetsställen. Som stöd för diskussionen används fiktiva exempel på situationer som alla har tillgång till genom en personlig "arbetsbok". De etiska riktlinjerna kan också användas vid rekrytering och introduktion av nya arbetstagare.

Riksåklagare Nissinen ser de etiska riktlinjerna som en konkurrensfördel för åklagarväsendet: "I framtiden kan endast etiskt starka och friska organisationer frodas på ett hållbart sätt. Så är det åtminstone inom den offentliga sektorn, där man bara konkurrerar om arbetets innehåll och arbetsgivarens rykte. Då vill särskilt de söka sig till åklagarväsendets tjänst som följer sitt professionella kall och samtidigt är villiga att långsiktigt satsa på att utvecklas i ett arbete vars värdegrund och etik de känner till och delar."

De etiska riktlinjerna för åklagarväsendet har publicerats på Riksåklagarämbetets webbplats.