Hyppää sisältöön

Ei syytettä Jari Aarnion epäillystä törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 16.2.2021 13.16
Tiedote

Syytettä ei nosteta muitakaan asiaan liittyviä henkilöitä vastaan.

Jari Aarnion on epäilty syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen 30.6.2016–6.9.2018 luovuttamalla ilman hyväksyttävää syytä omaisuuttaan yhteensä noin 30 000 euroa ja siten pahentaneen maksukyvyttömyyttään.

Aarniolta on peritty ulosoton kautta muihin rikoksiin perustuvaa huomattavaa saatavaa. Aarniolla itsellään on ollut samaan aikaan tuloja ja eräitä suurempia saamisia, jotka hän on keinotekoisesti ohjannut läheisensä tilille eikä omalleen.

Suoritetun esitutkinnan perusteella läheiselle ohjatut varat ovat kuitenkin pääasiassa päätyneet Aarnion ja hänen perheensä tavanomaiseen elatukseen ja esimerkiksi asumiseen liittyvien velvoitteiden maksuun. Ylivelkaisella velallisella on ulosotossa ollessaankin oikeus käyttää varojaan tällaisiin määrältään hyväksyttäviin elantomenoihin.

Syyttämättä jättämistä koskevassa päätöksessä on katsottu Aarnion varojen päätyneen jossain määrin muuhunkin käyttöön kuin kohtuulliseen elatukseen. Syytettä Aarniota vastaan ei kuitenkaan ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi nostaa, koska kysymys näiltä osin on melko vähäisestä määrästä varoja, eikä Aarniolle olisi teosta enää lisärangaistusta tulossa, koska hänet on jo aiemmin tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Samassa yhteydessä on tehty päätöksiä syyttämättä jättämisestä koskien niitä henkilöitä, jotka ovat osallistuneet rahojen siirtämiseen.

Aarnion läheisen osalta teko on katsottu vähäiseksi, koska rahankäyttö ei ole olennaisesti ylittänyt sitä määrää, joka perheen elatukseen voidaan hyväksyttävästi käyttää.

Kahden muun henkilön osalta on ollut kysymys siitä, että he ovat siirtäneet varat Aarnion läheisen tilille, vaikka oikea maksunsaaja olisi ollut Aarnio. Heidän osaltaan on katsottu, etteivät he ole tienneet rahojen tulevasta käytöstä siten, että olisivat syyllistyneet tahalliseen rikokseen.

Syyttämättäjättämispäätökset (dnro R 20/11088, päätösnumerot 21/52–21/55) voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta: etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, p. 029 562 1021.

Esitutkintapöytäkirjan nro 2400/R/123/19 voi tilata keskusrikospoliisista: kirjaamo.keskusrikospoliisi(at)poliisi.fi, p. 029 548 0141.

Lisätietoja:

valtionsyyttäjä Mikko Männikkö, valtakunnansyyttäjän toimisto, puh. 029 562 0896