Hoppa till innehåll

Inget åtal mot Jari Aarnio för misstänkt grov oredlighet som gäldenär

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 16.2.2021 13.16 | Publicerad på svenska 16.2.2021 kl. 13.20
Pressmeddelande

Åtal väcks heller inte mot andra personer med anknytning till fallet.

Jari Aarnio har varit misstänkt för grov oredlighet som gäldenär 30.6.2016–6.9.2018 när han utan ett godtagbart skäl överlåtit sin egendom för totalt 30 000 euro och genom detta förvärrat sin insolvens.

Betydande fordringar baserade på andra brott har drivits in från Aarnio genom utsökning. Under samma period har Aarnio själv haft inkomster och vissa större fordringar, som han har på ett konstgjort sätt styrt till sin anhöriges konto i stället för sitt eget.

Enligt förundersökningen har de medel som styrts till den anhörige dock huvudsakligen använts av Aarnio och hans familj för att betala vanligt underhåll och till exempel betalning av skyldigheter relaterade till boende. En överskuldsatt gäldenär har trots utsökningen rätt att använda sina tillgångar för sådana levnadskostnader på godtagbara belopp.

I beslutet om åtalseftergift ansågs det att Aarnios medel har i viss mån använts för annat än rimligt underhåll. Det ansågs dock inte vara ändamålsenligt att väcka åtal mot Aarnio eftersom det handlar om relativt små belopp och Aarnio inte skulle få ett ytterligare straff för gärningen då han redan tidigare har dömts till fängelse på livstid.

I samband med detta har man fattat beslut om åtalseftergift gällande personer som har deltagit i överföringen av pengar.

För Aarnios anhörig har gärningen ansetts vara ringa eftersom summorna inte väsentligt överskridit det belopp som är godtagbart för familjens underhåll.

För två andra personer har det handlat om att de har överfört pengar till kontot som hör till Aarnios anhörig trots att mottagaren egentligen skulle ha varit Aarnio. För deras del ansågs det att de inte visste om hur pengarna kommer att användas till den grad att de skulle ha gjort sig skyldiga till ett uppsåtligt brott.

Beslutet om åtalseftergift (dnr R 20/11088, beslutnummer 21/52–21/55) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt: etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, tfn 029 562 1021.

Förundersökningsprotokollet nr 2400/R/123/19 kan beställas från centralkriminalpolisen, kirjaamo.keskusrikospoliisi(at)poliisi.fi, tfn 029 548 0141.

Mer information:

statsåklagare Mikko Männikkö, riksåklagarens byrå, tfn 029 562 0896