Hyppää sisältöön

Ei syytteitä Loviisan suojelukoirakoulutuksen tapahtumista

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 21.2.2024 13.20
Tiedote

Syyttäjä on jättänyt syytteet nostamatta Loviisassa 9.–10.3.2019 pidetyn suojelukoirakoulutuksen tapahtumista. 

Yhden epäillyn henkilön osalta on katsottu, että tutkittu eläinsuojelurikos ei ole täyttynyt, koska epäilty menettely on ollut lievää, ja eläinsuojelurikosta lievempien rikosnimikkeiden syyteoikeus on vanhentunut 10.3.2021, kahdessa vuodessa tekopäivästä.

Yksi henkilöistä on toiminut kouluttajan apuna ja pidellyt koiran valjaisiin kiinnitettyä liinaa samalla, kun toinen henkilö on vetänyt koiran kaulaan kiinnitetystä liinasta. Syyttäjä on katsonut, ettei ole näytetty, että valjaisiin kiinnitettyä liinaa pidellyt henkilö olisi omalla toiminnallaan aiheuttanut koiralle kipua tai kärsimystä.

Tapahtuman järjestäneen yhdistyksen hallituksen seitsemän jäsenen ei ole katsottu syyllistyneen menettelyllään eläinsuojelurikokseen. Ei ole ollut näyttöä siitä, että he olisivat tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta omalla toiminnallaan koulutusta järjestäessään ja kouluttajia valitessaan osallistuneet tekoon, jossa eläimille olisi aiheutettu kärsimystä tai kipua. 

Tapahtumassa toimineiden kahden ulkomaisen kouluttajan osalta esitutkinta on lopetettu kustannusperusteella. Heidän toiminnastaan mahdollisesti odotettavissa oleva rangaistus olisi ollut lievä ja huomattavassa epäsuhteessa kustannuksiin, joita ulkomailta oikeusavun turvin suoritettava tutkinta ja mahdollinen oikeudenkäynti olisivat aiheuttaneet. 

Syyttämättäjättämispäätökset ovat osittain salassa pidettäviä, koska ne sisältävät tietoja henkilöiden vapaa-ajanharrastuksista ja osallistumisesta yhdistystoimintaan. Päätösten numerot ovat 24/1789, 24/1794, 24/1796, 24/1798, 24/1799, 24/1800, 24/1803, 24/1804 ja 24/1805. Ne voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, [email protected].

Syyttäjällä ei ole asiasta enempää tiedotettavaa. 

Päätökset asiassa on tehnyt aluesyyttäjä Kati Kuoppala Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, [email protected], puh. 029 56 21210.