Hyppää sisältöön

Eläinsuojelurikos, syyttämättäjättämispäätös, ei näyttöä, uusi syyteharkinta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 30.8.2013 12.36
Uutinen

Annettu 10.5.2010, dnro 148/21/09

Työntekijää ja teurastamon laatupäällikköä oli epäilty eläinsuojelurikoksesta, koska vielä elossa oleva sika oli laitettu kalttausaltaaseen. Tarkastuseläinlääkäri oli kannellut kihlakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksestä, jossa kihlakunnansyyttäjä oli todennut, ettei asiassa ollut näyttöä siitä, että työntekijän tai laatupäällikön menettelyssä olisi ollut rikoksen edellyttämää huolimattomuutta tai tahallisuutta. Asia otettiin Valtakunnansyyttäjänvirastossa uuteen syyteharkintaan ja siinä toimitettiin lisätutkinta vastuukysymysten ja asianmukaisten menetelmien selvittämiseksi. Rikoksesta epäillyt antoivat asiassa lausumat.

Koska opetusta eikä valvontaa oltu laiminlyöty, työmenetelmät olivat tarkastuseläinlääkärin mukaan olleet asianmukaisia, laatupäällikkö ja työntekijä olivat kokeneita, pitkään työskennelleitä ammattilaisia ja kyseessä ilmeisesti oli ainutkertainen tapahtuma, katsoi apulaisvaltakunnansyyttäjä ettei asiassa ollut näyttöä rikoksesta. Asia ei aiheuttanut muita toimenpiteitä.

Ratkaisu