Rikesakko-, sakko- ja rangaistusmääräys

Sakkomenettely tarkoittaa sakkoasian kirjallista käsittelyä ja ratkaisua. Sakkomenettely tapahtuu tuomioistuimen ulkopuolella eli asiaa ei käsitellä oikeudessa.

Viranomaiset antavat sakkomenettelyssä kolmenlaisia ratkaisuja: rikesakko-, sakko- ja rangaistusmääräyksiä. Voit lukea näistä lisätietoa alta. 

Jos olet saanut sakon

Rikesakkomääräys

Rikesakkomääräys on poliisin, tullivirkalijan, rajavartijan, erätarkastajan tai syyttäjän antama kiinteämääräinen sakkorangaistus teosta, joka on säädetty rangaistavaksi laissa rikesakkorikkomuksista. Rikesakko on ainoa rangaistus, joka voidaan määrätä rikesakkorikkomuslain teoista.

Lisätietoja rikesakon täytäntöönpanosta Oikeusrekisterikeskuksen sivuilla

Sakkomääräys

Poliisi, tullivirkailija, rajavartija tai erätarkastaja voi määrätä sakkorangaistuksen (sakkomääräys), joka on enintään 20 päiväsakkoa erikseen säädetyistä teoista. 

Sakkomääräyksen voi antaa suurimmasta osasta liikennerikoksia, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja näpistyksestä.

Rangaistusmääräys

Rangaistusmääräykset kuuluvat syyttäjän yksinomaiseen toimivaltaan. Rangaistusmääräystä edeltää aina poliisin antama sakkovaatimus. Syyttäjä antaa sakon sähköisessä järjestelmässä ja voi tehdä sakkovaatimukseen tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia. Sen jälkeen rangaistusmääräys lähetetään postitse sakotetulle.

Syyttäjä määrää sakon teosta, josta on annettava yli 20 päiväsakkoa, tai teosta, joka ei kuulu esitutkintaviranomaisen toimivaltaan. Syyttäjä määrää sakon myös silloin, kun sakotettava ja sakkoa antava viranomainen eivät pääse yhteisymmärrykseen sakotettavan tuloista ja sakotettava haluaa antaa asiassa selvitystä maksukykynsä olennaisesta muutoksesta. Tällöin poliisi antaa epäillylle sakkovaatimuksen.

Maksukyvyn muutos ja päiväsakkojärjestelmä

 

Navigaatio - Ei saa poistaa