Hakijapooli määräaikaisiin aluesyyttäjän ja apulaissyyttäjän virkasuhteisiin

Poolijärjestelmästä on päätetty luopua keväällä 2024.

Syyttäjälaitoksessa on ollut käytössä hakijapoolijärjestelmä, jonka kautta on voinut hakea yhdellä kertaa vastaavia tehtäviä eri paikkakunnilta.

Valtiolle.fi-järjestelmä uudistui, eikä uusi järjestelmä tue hakijapoolien käyttöä.