Hakijapooli määräaikaisiin aluesyyttäjän ja apulaissyyttäjän virkasuhteisiin

Syyttäjälaitos otti syksyllä 2020 käyttöön syyttäjäpoolin. Poolin ilmoittautumalla pystyi hakemaan yhdellä kertaa syyttäjäntehtäviä eri paikkakunnilta. Syyttäjäpoolin ensimmäisen testikerran jälkeen huomattiin, että järjestelmä vaatii vielä kehittämistä, jotta se on sekä syyttäjille että rekrytoijalle mahdollisimman sujuva.

Tällä hetkellä syyttäjäpooli on tauolla. Toistaiseksi uusiin syyttäjän tehtäviin voi hakea perinteiseen tapaan tehtäväkohtaisesti. Jos yhdessä ilmoituksessa on haettavana useampi tehtävä, niitä voi hakea samalla kertaa.

Ilmoitukset uusista avoimista tehtävistä julkaistaan valtiolle.fi-sivuilla.