Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, konkurrenssiperuste, väkivaltarikos, vangin tekemä rikos, tärkeä yleinen ja yksityinen etu, perustelut

Syyttäjälaitos
23.9.2013 17.54
Uutinen

Annettu 12.3.2008, dnro 21/45/08

Tutkintavanki oli vankilan tiloissa pahoinpidellyt häntä tapaamaan tulleen vierailijan. Viikko tämän jälkeen tutkintavanki tuomittiin murhasta, mistä todennäköisin syin epäiltynä häntä oli pidetty vangittuna, elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Kihlakunnansyyttäjä määräsi vankilassa tapahtunutta pahoinpitelyä koskevan esitutkinnan lopetettavaksi konkurrenssiperusteella.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti asian omasta aloitteestaan uuteen harkintaan. Myös asianomistaja toimitti Valtakunnansyyttäjänvirastoon muutosharkintapyynnön. Apulaisvaltakunnansyyttäjä totesi, että asiassa oli sinänsä käsillä rajoittamissäännöksen tarkoittama konkurrenssitilanne. Hän katsoi kuitenkin, että tärkeä yleinen etu vaati esitutkinnan toimittamista, koska kysymyksessä oli ollut vakava väkivallanteko. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi myös, että vankilassa tapahtunut väkivallanteko oli seikka, jolla aikanaan on merkitystä harkittaessa nyt puheena olevan elinkautisvangin ehdonalaista vapauttamista. Myös tämän vuoksi tärkeä yleinen etu edellytti esitutkinnan toimittamista. Asianomistaja oli huomauttanut, että hänelle oli hyvin vaikeaa ellei käytännössä mahdotonta saada vahingonkorvauskysymys asianmukaisesti selvitetyksi. Tähän nähden apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että niin ikään tärkeä yksityinen etu vaati esitutkinnan toimittamista. Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että rajoittamispäätöksen perustelut olivat liian suppeat ja siksi omiaan johtamaan lukijaansa harhaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan toimitettavaksi sen selvittämiseksi, oliko vanki syyllistynyt vierailijaan kohdistuneeseen törkeään pahoinpitelyyn.

Ratkaisu