Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, kustannusperuste, virkarikos

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.9.2013 16.09
Uutinen

Annettu 10.12.2008, dnro 200/21/08

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän kustannusperusteella tekemän esitutkinnan lopettamispäätöksen asiassa, jossa kaupungin toimihenkilöiden epäiltiin syyllistyneen väärinkäytöksiin kaupungin pääosin omistaman lämpöyhtiön lämpökeskushankkeeseen liittyneen lupamenettelyn ja rakennusvalvonnan yhteydessä. Tutkinnan loppuun suorittamisesta odotettavissa olevat kustannukset eivät olleet epäsuhteessa asian laatuun ja odotettavissa olevaan seuraamukseen, kun otettiin huomioon, että kyse oli merkittävään kunnalliseen päätöksentekoon liittyneistä väärinkäytösepäilyistä. Myös tärkeä yleinen etu vaatii hallinnon lainmukaisuuteen kohdistuvien perusteltujen rikosepäilyjen selvittämistä.

Kihlakunnansyyttäjä ei kuitenkaan ollut ylittänyt harkintavaltaansa esitutkinnan rajoittamispäätöksen tehdessään.

Ratkaisu