Hyppää sisältöön

Esitutkinnan rajoittaminen, näytön arviointi, virkarikos

Syyttäjälaitos
30.8.2013 12.48
Uutinen

Annettu 22.4.2010, dnro 550/21/09

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt esitutkinnan rajoittamispäätöksen, koska jo suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella oli varsin todennäköistä, että asiassa ei ollut tapahtunut rikosta. Epäillyksi rikokseksi päätökseen oli merkitty törkeä petos. Kantelun johdosta antamassaan päätöksessä apulaisvaltakunnansyyttäjä on saattanut kihlakunnansyyttäjälle tiedoksi käsityksensä, jonka mukaan kihlakunnansyyttäjän olisi tullut esitutkinnan rajoittamisesitystä arvioidessaan harkita asiaa petosrikoksen lisäksi myös epäiltyjen virkarikosten osalta. Suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden perusteella olisi perustellusti voinut päätyä siihen käsitykseen, ettei esitutkinnan rajoittamispäätöstä tehtäessä ollut riittäviä syitä pitää varsin todennäköisenä sitä, ettei rikosta ollut tapahtunut.

Ratkaisu