Hyppää sisältöön

Esitutkintaa ei käynnistetä Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen rahapeleistä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 1.3.2016 11.10
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on tänään keskusrikospoliisin esityksestä päättänyt, ettei esitutkintaa käynnistetä siitä, onko Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys (PAF) toimeenpannut internetissä rahapelejä myös mantereella ja näin ollen syyllistynyt rahapelirikokseen.

PAF:lla on maakunnanhallituksen myöntämä lupa toimeenpanna rahapelejä Ahvenanmaalla sekä eräillä matkustaja-aluksilla. Poliisihallitus on pyytänyt keskusrikospoliisia selvittämään, onko PAF toimeenpannut rahapelejä myös mantereella ja näin ollen syyllistynyt rahapelirikokseen.

PAF:lla ei ole arpajaislain mukaan lupaa toimeenpanna rahapelejä mantereella, mutta myös mantereen pelaajilla on ollut mahdollisuus osallistua rahapeleihin internetissä. Yksinoikeudet on lailla myönnetty Veikkaus Oy:lle ja Raha-automaattiyhdistykselle (RAY).

Nyt suoritetussa alustavassa selvityksessä ilmeni, että alkuperäisen rikosilmoituksen tekijän poika oli pelannut Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistyksen pelejä 1990-luvulla. Tältä osin korkein oikeus on jo tuominnut silloisia vastuuhenkilöitä arpajaisrikoksesta. Poliisihallituksen ilmoituksessa vedottiin myös Turun matkustajaterminaalissa olleeseen mainokseen. Siinä mainostettiin matkustajalaivoissa pelattavia pelejä. Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että mainos liittyi luvalliseen pelitoimintaan ja oli suunnattu laivamatkustajille. Tästä syystä Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys ei tältä osin ole syyllistynyt rahapelirikokseen.

Poliisihallitus on katsonut, että jo se seikka, että mantereella asuvilla on mahdollisuus osallistua rahapeleihin, tekee toiminnan laittomaksi. Poliisihallitus vetoaa tältä osin EU-tuomioistuimen ratkaisuun asiassa Ladbrokes Betting & Gambling C-258/08.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä toteaa, ettei arpajaislainsäädäntö ole harmonisoitua lainsäädäntöä eikä siitä ole annettu EU-direktiiviä. EU-tuomioistuin on useissa päätöksissään todennut, että eri maat voivat valita eri ratkaisuja. Se, että EU-tuomioistuin on Alankomaiden osalta ottanut sen kannan, että Alankomaiden lainsäädäntö ei tältä osin ole ristiriidassa EU:n perustamissopimuksen 49 artiklan kanssa, ei tarkoita sitä, että päätöstä tulisi suoraan sellaisenaan soveltaa Suomessa. Suomessa perusteena on maamme erilainen lainsäädäntö, joka edellyttää aktiivista toimintaa PAF:lta. Rahapelirikos on rangaistavaa ainoastaan tahallisena.

Poliisihallituksella on lain mukaan mahdollisuus kieltää laiton rahapeli tai sen markkinointi ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakko. Tätä mahdollisuutta Poliisihallitus ei ole käyttänyt.

Päätös esitutkinnan rajoittamisesta (nro 16/139, asianro E 16/93) on tilattavissa kirjaamosta, p. 029 56 20810.

Lisätietoja:valtionsyyttäjä Christer Lundström, p. 029 56 20817