Hoppa till innehåll

Ingen förundersökning beträffande PAF penningspel

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 1.3.2016 11.10
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har i dag på en framställan av centralkriminalpolisen beslutat att ingen förundersökning skall inledas beträffande det om Ålands penningautomatförening (PAF) anordnat penningspel på internet i riket och sålunda gjort sig skyldig till penningspelsbrott.

PAF har ett tillstånd av landskapsregeringen att anordna penningspel på Åland. Polisstyrelsen har bett centralkriminalpolisen utreda om PAF anordnar penningspel även i riket och sålunda gjort sig skyldig till penningspelsbrott, då spelare från riket också har kunnat delta i penningspelen. PAF har inte tillstånd enligt lotterilagen att anordna penningspel i riket. Enligt lotterilagen har Veikkaus och Penningautomatföreningen (RAY) beviljats ensamrätt för penningspel.

I den nu utförda inledande utredningen har det framkommit att sonen till den som gjorde den ursprungliga brottsanmälan har spelat PAF:s spel på 1990-talet. Till denna del har högsta domstolen dömt de då ansvariga för lotteribrott. I anmälan hänvisade polisstyrelsen även till annonsen som fanns i passagerarterminalen i Åbo. I den annonserade man spel ombord på passagerarfärjorna. Biträdande riksåklagaren ansåg att annonsen anslöt sig till lagliga spel och de riktar sig till passagerarna. Därför gjorde sig PAF inte skyldig till penningspelsbrott till denna del.

Polisstyrelsen har ansett att den omständigheten att spelare från riket har möjlighet att delta i spelen gör verksamheten lagstridig. Polisstyrelsen åberopar till denna del EG-domstolens avgörande C 258/08 i målet Ladbrokes Betting & Gambling.

Biträdande riksåklagaren konstaterar att lotterilagstiftningen inte är harmoniserad och det finns inte heller något EG-direktiv om denna verksamhet. EG-domstolen har i flera avgöranden konstaterat att olika länder kan välja varierande lagstiftning. Den omständigheten att EG-domstolen för Nederländernas del har tagit den ståndpunkten att Nederländernas lagstiftning inte strider mot 49 artikeln i grundfördraget gör inte att Finland med en annan lagstiftning skall tillämpa avgörandet förbi sin egen lagstiftning. Den finländska lagen kräver aktiv verksamhet av PAF. Penningspelsbrott är straffbart endast om det begåtts uppsåtligen.

Polisstyrelsen har enligt lag möjlighet att förbjuda ett lagstridigt penningspel samt marknadsföring av det samma och kan förstärka förbudet med vite. Denna möjlighet har inte Polisstyrelsen använt sig av.

Beslutet om begränsning av förundersökningen (nr 16/139, ärendenr E 16/93) kan beställas från registraturen, tfn 029 56 20810.

Tilläggsupplysningar:statsåklagare Christer Lundström, tfn 029 56 20817