Hyppää sisältöön

Harmaan talouden verkkosivut avattiin – myös syyttäjälaitos mukana

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.12.2017 10.14 | Julkaistu suomeksi 20.5.2019 klo 11.16
Tiedote
Bannerikuva, jossa lukee

Ajankohtainen tieto harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta on helposti tarjolla uusilla viranomaisten ylläpitämillä verkkosivuilla www.harmaa-talous-rikollisuus.fi. Harmaan talouden tietopankki avataan vaiheittain. Nyt julkaistussa ensimmäisessä vaiheessa sivustolla esittäytyvät tilannekuvaa ylläpitävät viranomaiset, mukaan lukien syyttäjälaitos.

Syyttäjän tehtävät harmaan talouden rikosasioissa

Harmaan talouden torjunnassa syyttäjän tehtävänä on olla aktiivisesti mukana rikosasian käsittelyssä esitutkintavaiheesta lainvoimaiseen tuomioon asti. Harmaan talouden rikokset ovat useimmiten verorikoksia, velallisen rikoksia, kirjanpitorikoksia, työeläkevakuutusmaksupetoksia ja rekisterimerkintärikoksia. Mukana on myös korruptiorikoksia, petoksia, avustuspetoksia ja rahanpesua. Näissä asioissa rikosprosessit voivat kestää useita vuosia. Vaativimmat ja laajimmat harmaan talouden rikoskokonaisuudet ovat syyttäjälaitoksessa talousrikoksiin erikoistuneiden syyttäjien vastuulla.

Sivusto on viranomaisten yhteishanke

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto on toteutettu 21 eri viranomaisen ja ministeriön yhteistyönä. Verkkosivut avataan kokonaisuudessaan keväällä 2018, jolloin sivusto tarjoaa tietopaketin harmaan talouden torjunnasta ja ajankohtaisista ilmiöistä. Sivuston sisällöstä vastaa tilannekuvan toimituskunta, jossa ovat mukana kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt.

Tietoa julkaistaan kotimaisten kielten lisäksi myös englannin kielellä.

Sivuston toteutushanke on osa vuosille 2016–2020 vahvistettua kansallista harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian toimenpideohjelmaa.