Hoppa till innehåll

Webbplats om grå ekonomi öppnades – även åklagarväsendet är med

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 12.12.2017 10.14
Pressmeddelande
Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Nu är det möjligt att få lättillgänglig information om grå ekonomi och ekonomisk brottslighet på den nya webbplatsen www.gra-ekonomi-brottslighet.fi som administreras av myndigheter. En databank med temat grå ekonomi kommer att öppnas stegvis. På webbplatsen presenterar sig i det första skedet myndigheterna som upprätthåller lägesbilden, inklusive åklagarväsendet.

Åklagarens uppgifter i brott relaterade till grå ekonomi

I bekämpningen av grå ekonomi är åklagarens uppgift att aktivt delta i handläggningen av brottsärendet, från förundersökningsskedet fram till en lagakraftvunnen dom. Brotten inom grå ekonomi är ofta skatte-, gäldenärs- eller bokföringsbrott eller arbetspensionsförsäkringsbedrägerier och registeranteckningsbrott. Dessutom förekommer det korruptionsbrott, bedrägerier, bidragsbedrägerier och penningtvätt. I dessa ärenden kan straffprocesserna ta flera år. I åklagarväsendet ansvarar åklagare som specialiserat sig på ekonomiska brott för de mest krävande och omfattande brottshelheterna inom grå ekonomi.

Webbplatsen är ett myndighetsgemensamt projekt

Webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet har genomförts som ett samarbete mellan 21 olika myndigheter och ministerier. Webbplatsen lanseras i sin helhet våren 2018. Den erbjuder ett informationspaket om grå ekonomi och aktuella fenomen. För innehållet på webbplatsen svarar lägesbildsredaktionen, som består av de centrala myndigheter och ministerier som deltar i bekämpningen av grå ekonomi.

Information kommer att publiceras förutom på de inhemska språken också på engelska.

Projektet med uppförandet av sidorna utgör en del av åtgärdsprogrammet, som gäller den nationella strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet åren 2016–2020.