Hyppää sisältöön

Helsingin syyttäjänviraston tiedote: Ei syytteitä Irakin Erbilin Camp Lion -tukikohdan laajentamisurakkaa koskevassa asiassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 12.8.2019 12.00
Tiedote

Asiakokonaisuudessa rikoksesta epäiltyinä oli kaksi Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen työntekijää ja suomalaisen osaston kuljetusupseerina toiminut henkilö. Epäiltyinä rikosnimikkeinä olivat logistiikkalaitoksen työntekijöiden osalta tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen ja kuljetusupseerin osalta palvelusrikos sekä lahjusrikkomus. Esitutkinnan asiassa teki keskusrikospoliisi.

Puolustusvoimien suomalainen osasto Irakissa oli ollut sijoitettuna Irakin Erbiliin vuodesta 2015 lähtien. Rikosepäilyt koskivat tukikohdan laajentamisurakan hankintoja. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kaupallinen osasto hoiti tukikohdan laajentamisurakkaa 6.5.2016 lähtien ja teki hankintoja koskevat päätökset asiassa kesällä 2016. Kuljetusupseeri toimi asiassa yhteyshenkilönä.

Asiassa oli kysymys etenkin siitä, oliko hankinnoissa noudatettu lainsäädäntöä ja puolustusvoimien hankintoja koskevia määräyksiä sekä siitä, oliko hankintoja pyritty ohjaamaan yhdelle irakilaiselle yritykselle ja oliko kyseiseltä yritykseltä vastaanotettu lahjuksia.

Syyttäjien näkemyksen mukaan asiassa ei ollut todennäköisiä syitä rikoksesta epäiltyjen henkilöiden syyllisyyden tueksi. Logistiikkalaitoksen työntekijät eivät olleet tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoneet virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvaa virkavelvollisuuttaan ainakaan niin, etteikö teko olisi ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat huomioon ottaen.

Kuljetusupseeri ei ollut rikkonut tai jättänyt täyttämättä palvelukseen kuuluvaa velvollisuutta taikka palvelusta tai sotilaallista järjestystä koskevaa ohjesääntöä tai muulla tavoin annettua määräystä. Hän ei myöskään ollut ottanut vastaan lahjaa tai muuta etua siten, että menettely olisi ollut omiaan heikentämään luottamusta viranomaistoiminnan tasapuolisuuteen.

Päätökset syyttämättä jättämisestä (dnrot 19/1881, 19/1883 ja 19/1884) voi tilata Helsingin syyttäjänvirastosta, puh. 029 56 22100. Asian ovat ratkaisseet kihlakunnansyyttäjät Mikko Larkia ja Sami Aterma.

Lisätietoja: kihlakunnansyyttäjä Mikko Larkia, Helsingin syyttäjänvirasto, puh. 029 562 2305