Hyppää sisältöön

Huumepoliiseihin kohdistunut esitutkinta on valmistunut

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 14.47
Tiedote

 

Valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koiviston ja kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsinin johtama esitutkinta on valmistunut. Yhdeksän poliisimiehen virkarikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan, joka valmistuu ensi vuoden puolella. Esitutkintapöytäkirjat ovat edelleen salassa pidettäviä.

Sisäasiainministeriön poliisiosasto on vuoden 2007 aikana oma-aloitteisesti suorittanut Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön toiminnan lainmukaisuuden tarkastusta.

Poliisijohtaja on 31.10.2007 lähettänyt tarkastuksen havaintoja käsittelevän esityksen ja muistion valtakunnansyyttäjälle, jotta tämä määräisi syyttäjän tutkinnanjohtajana arvioimaan, onko asiassa toimitettava poliisimiehiin kohdistuva esitutkinta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on 02.11.2007 määrännyt valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koiviston tutkinnanjohtajana arvioimaan esitutkinnan toimittamisen tarpeen.

Koivisto on 10.12.2007, perehdyttyään niin tarkastuksessa kertyneeseen kuin hankkimaansa aineistoon, tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamisesta liittyen kolmeen erilliseen tapaukseen. Tahallisista virkarikoksista epäiltyinä on ollut seitsemän poliisimiestä.

Tutkintaryhmä on 14.12.2007 kokoontunut ensimmäisen kerran. Kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsin on 17.12.2007 määrätty toimimaan asiassa toisena tutkinnanjohtajana.

Kuulustelut ovat alkaneet 04.01.2008.

Kolmen rikoksesta epäillyn poliisimiehen ulkomaantehtävien vuoksi samanaikaisten kuulustelujen järjestäminen on ollut ongelmallista.

Tutkinnanjohtajat ovat esitutkinnan aikana tehneet vielä viiden poliisimiehen osalta päätöksen aloittaa esitutkinta.

Tutkinnanjohtajat ovat tehneet neljä esitutkinnan lopettamispäätöstä.

Esitutkinnassa on muun ohella suoritettu 41 videoitua kuulustelua, joiden purkuja epäillyt ovat tarkastaneet noin kaksi kuukautta.

Kaksi esitutkintakokonaisuutta on lähetetty loppulausunnoille viimeistään 23.06.2008 ja kolmas kokonaisuus 03.09.2008. Epäiltyjen laatimat loppulausunnot ovat pääosin valmistuneet syyskuun 2008 loppuun mennessä viimeisimmän saapuessa 10.10.2008. Loppulausunnoissa ja lisätutkintapyynnöissä on pyydetty huomattavasti lisätutkintaa.

Valmistuneet esitutkintapöytäkirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6 luvun 24 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan edelleen salassa pidettäviä.

Syyteharkintaan saatettavat rikosepäilyt ovat:

  • Huumerikosyksikön päällikön osalta kaksi törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä sekä virkavelvollisuuden rikkominen.
  • Huumerikosyksikön tutkinnanjohtajan osalta kaksi törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä.
  • Huumerikosyksikön tutkijan osalta törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen sekä virkasalaisuuden rikkominen.
  • Huumerikosyksikön tutkinnanjohtajan osalta törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen.
  • Huumerikosyksikön tutkinnanjohtajan osalta virka-aseman väärinkäyttäminen.
  • Huumerikosyksikön tutkijan osalta virkavelvollisuuden rikkominen.
  • Huumerikosyksikön tutkijan osalta virkasalaisuuden rikkominen.
  • Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtajan osalta virkavelvollisuuden rikkominen.
  • Helsingin apulaispoliisipäällikön osalta (tapahtumahetkellä keskusrikospoliisin pääosaston päällikkö) virkavelvollisuuden rikkominen.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Syyteharkinnan suorittavat valtionsyyttäjä Mika Illman ja kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto. Illman on ilmoittanut, että syyteharkintaratkaisut annetaan ensi vuoden puolella.

Lisätietoja: 26.11.2008 valtionsyyttäjä Ari-Pekka Koivisto, puh. 010 3620 827.

Tästä eteenpäin tiedottamisesta päättävät valtionsyyttäjä Illman ja kihlakunnansyyttäjä Haavisto.