Hoppa till innehåll

Förundersökningen om narkotikapolisernas förvarande har blivit klar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 14.47
Pressmeddelande

 

Förundersökningen, som letts av statsåklagare Ari-Pekka Koivisto och häradsåklagare Mika Appelsin, har blivit klar. Misstankarna om tjänstebrott för nio polisers del överfördes till åtalsprövning, vilken blir färdig på nästa års sida. Förundersökningsprotokollen är fortfarande sekretessbelagda.

Polisavdelningen vid inrikesministeriet har på eget initiativ under år 2007 utfört laglighetsprövning med avseende på verksamheten vid narkotikabrottsenheten vid Helsingfors polisinrättning.

Polischefen har 31.10.2007 skickat en framställning över gjorda observationer från granskningen och en promemoria till riksåklagaren för att han skulle förordna en åklagare till undersökningsledare för att avgöra huruvida en förundersökning över polismänens förfarande borde utföras.

Biträdande riksåklagaren har 2.11.2007 förordnat statsåklagare Ari-Pekka Koivisto till undersökningsledare för att avgöra behovet av förundersökning.

Efter att ha satt sig in i både granskningsmaterialet och i det material som han införskaffat har Koivisto 10.12.2007 beslutat att utföra förundersökning i tre separata fall. Sju polismän har varit misstänkta för uppsåtligt tjänstebrott.

Undersökningsgruppen har sammanträtt första gången 14.12.2007. Häradsåklagare Mika Appelsin har 17.12.2007 förordnats att verka som andra undersökningsledare.

Förhören har börjat 4.1.2008.

På grund av att tre av de misstänkta polismännen har varit på uppdrag utomlands har organiseringen av samtidiga förhör varit problematisk.

Undersökningsledarna har under loppet av förundersökningen beslutat att inleda förundersökning för ytterligare fem polismäns del.

Undersökningsledarna har gjort fyra beslut att avsluta förundersökningen.

Under förundersökningen har bland annat 41 videobandade förhör gjorts, de misstänkta har granskat videobanden i ca två månader.

Två förundersökningshelheter har skickats för slutligt utlåtande senast 23.6.2008 och den tredje helheten har skickats 3.9.2008. De misstänktas slutliga utlåtanden har till största delen blivit klara i slutet av september 2008 och det sista anlände 10.10.2008. I de slutliga utlåtandena och i framställningarna om tilläggsutredning har man bett om märkbar tilläggsutredning.

De färdiga förundersökningsprotokollen är sekretessbelagda enligt 6 kap. 24 § 1 mom. lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet.

Misstankarna om brott som leder till åtalsprövning är:

  • För narkotikabrottsenhetens chefs del två grova missbruk av tjänsteställning samt brott mot tjänsteplikt.
  • För en av narkotikabrottsenhetens undersökningsledares del två grova missbruk av tjänsteställning
  • För en av narkotikabrottsenhetens utredares del grovt missbruk av tjänsteställning samt brott mot tjänstehemlighet.
  • För en av narkotikabrottsenhetens undersökningsledares del grovt missbruk av tjänsteställning.
  • För en av narkotikabrottsenhetens undersökningsledares del missbruk av tjänsteställning.
  • För en av narkotikabrottsenhetens utredares del brott mot tjänsteplikt
  • För narkotikabrottsenhetens utredares del brott mot tjänstehemlighet.
  • För centralkriminalpolisens undersökningsledares del brott mot tjänsteplikt.
  • För en av Helsingfors biträdande polischefs del (vid tidpunkten för händelsen chef för centralkriminalpolisens huvudavdelning) brott mot tjänsteplikt.

Alla misstänkta har bestridit brottsmisstankarna.

Åtalsprövningarna utförs av statsåklagare Mika Illman och häradsåklagare Jukka Haavisto. Illman har meddelat att beslut om åtal eller åtalseftergift ges på nästa års sida.

Tilläggsuppgifter: 26.11.2008 statsåklagare Ari-Pekka Koivisto, tel. 010 3620 827.

Efter denna dag besluter statsåklagare Illman och häradsåklagare Haavisto om givande av information.