Hyppää sisältöön

Ikaalisten ampumatapaus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 26.7.2013 10.18
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen määräyksestä on selvitetty, onko syytä epäillä poliisimiehen syyllistyneen rikokseen, kun hän oli tehnyt päätöksen palauttaa poliisin haltuun väliaikaisesti otetut ampuma-aseet henkilölle, joka oli uhkaillut väkivallalla puolisoaan ja sittemmin surmasi ampuma-aseella vaimonsa, alaikäisen poikansa ja itsensä.

Tehdyn selvityksen perusteella ei ole tullut esille syitä, joiden perusteella olisi syytä epäillä kyseisen ylikonstaapelin syyllistyneen rikokseen, kun hän harkintavaltansa puitteissa oli palauttanut aseet luvanhaltijalle. Ylikonstaapeli oli antanut kyseiselle luvanhaltijalle ampuma-aselain 69 §:ään perustuvan kirjallisen varoituksen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä otti selvitettäväkseen myös Pirkanmaan kihlakunnansyyttäjän lievää pahoinpitelyä ja laitonta uhkausta koskevan ratkaisun. Syyttäjä oli luopunut toimenpiteistä sillä perusteella, ettei hänellä, asianomistajan peruutettua rangaistusvaatimuksensa, olisi enää ollut asiassa syyteoikeutta. Kyse oli perhesuhteessa tehdystä, syyttäjän lieväksi pahoinpitelyksi arvioimasta menettelystä, joka rikoslain 21 luvun 16 §:ään tehdyn ja 1.2.2011 voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen on virallisen syytteen alainen rikos. Syyttäjä oli myös ratkaissut asian laatimatta siitä erillistä syyttämättäjättämispäätöstä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota virkamiehen velvollisuuteen seurata riittävällä huolellisuudella lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan. Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä saattoi kihlakunnansyyttäjän tietoon käsityksensä valtakunnansyyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen laatimista ja sisältöä koskevan yleisen ohjeen noudattamatta jättämisestä asian käsittelyn yhteydessä.

Koska rikoksesta epäilty on kuollut, ei uuden syyteharkinnan suorittaminen asiassa ole enää mahdollista.

Poliisin menettelystä on 27.5.2011 tehty päätös tutkintailmoitukseen 8420/S/4932/11 nro 11/225. Syyttäjän menettelystä on 30.5.2011 tehty päätös diaarinumerolla 51/45/11. Päätökset voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 3620 810.

Lisätietoja antavat apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske p. 010 3620 802 ja valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen p. 010 3620822 sekä kihlakunnansyyttäjä Heli Haapalehto (poliisin toimesta) p. 010 3620828.