Hyppää sisältöön

Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston tiedote: Aarnion juttu loppulausunnolle

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 5.6.2014 15.15
Tiedote

Rikosylikomisario Jari Aarnioon liittyvän esitutkintakokonaisuuden materiaali on toimitettu tänään asianosaisille loppulausuntoja varten. Esitutkinnan perusteella Aarniota epäillään useista rikoksista, mm. törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja törkeistä huumausainerikoksista. Aarnio on ollut vangittuna marraskuusta 2013. Hänen lisäkseen juttukokonaisuudessa on 23 muuta epäiltyä.

Valtakunnansyyttäjänviraston määräyksellä käynnistettiin loppukesästä 2013 tutkinta selvittämään väitteitä Helsingin poliisilaitoksen rikosylikomisarion Jari Aarnion mahdollisista virkavelvollisuuksien rikkomisista.

Virkavelvollisuuden rikkomisen taustalla on epäily siitä, ettei Aarnio ole vuosina 2004–2011 käyttäytynyt asianmukaisesti myötävaikuttaessaan prostituutioon. Epäillään myös, että Aarnio on jättänyt puuttumatta rikoksiin, ja että hänen ja prostituoidun keskinäisessä varojen käytössä olisi epäselvyyksiä. Näiden raha-asioiden selvittelyn yhteydessä tuli vastaan epäselvyyksiä seurantalaitteita valmistavan yhtiön Trevoc Oy:n ja Aarnion välillä.

Aarnion epäillään toimineen esteellisenä osallistuessaan seurantalaitteiden hankintoihin Helsingin poliisilaitoksella samaan aikaan, kun hän on osallistunut seurantalaiteyrityksen toimintaan ja monimutkaisten omaisuusjärjestelyjen avulla ollut yhtenä yhtiön omistajatahona. Hänen epäillään järjestäneen United Brotherhood -rikollisryhmän johtohahmon kanssa rahoitusta yhtiölle. Aarnion epäillään saaneen myös lahjuksina kymmeniä tuhansia euroja rahaa, omistusosuuksia ja muita etuja yhtiöltä. Hänen epäillään myös salanneen yhtiön todelliset omistajatahot. Eri viranomaiset ovat hankkineet Trevocin laitteita yli miljoonalla eurolla. Näitä hankintoja ei olisi todennäköisesti tehty, mikäli omistajatahot olisivat olleet tiedossa.

Rikosnimikkeet Aarnion Trevociin liittyvien epäiltyjen tekojen osalta ovat törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, törkeä lahjuksen ottaminen, törkeä petos ja rekisterimerkintärikos. Muita Trevocin toiminnassa mukana olleita henkilöitä epäillään samassa yhteydessä avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen, törkeästä petoksesta ja törkeästä lahjuksen antamisesta sekä rekisterimerkintärikoksista. Epäiltyjä on tässä tutkintahaarassa Aarnion lisäksi kaikkiaan yhdeksän. Heistä neljä on ollut vangittuna tutkinnan aikana. Yksi epäillyistä on Suojelupoliisin alipäällystöön kuuluva poliisimies.

Trevocin tutkinnan aikana tehtiin tutkintakokonaisuuden mittavimmat kotietsinnät ja takavarikot. Näistä tuli esiin tietoja, joiden perusteella oli syytä alkaa joulukuussa 2013 epäillä Jari Aarniota törkeistä huumausainerikoksista. Epäilyt liittyvät vuosina 2011–2012 Hollannista Suomeen tuotujen mittavien hasiksen salakuljetuserien järjestämiseen.

Hollannin poliisi löysi joulukuussa 2011 Suomeen matkalla olleen tynnyrin, jonne oli piilotettu 141 kg hasista. Hollannin poliisi otti yhteyttä Suomen Keskusrikospoliisiin, joka käynnisti tutkinnan yhdessä Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Tutkinnassa Keskusrikospoliisin vastuulla oli selvittää hasiksen maahantuontia ja Helsingin poliisilaitoksen vastuulla tutkia sen levitystä Suomessa.

Tutkinnassa maahantuonnin osalta selvitettiin kuuden henkilön osuus. Heidät tuomittiin vuosina 2012–13 pitkiin vankeusrangaistuksiin. Nyt epäillään, että Aarnio on ollut mukana tässä toiminnassa.

Aarnion lisäksi kahta muuta henkilöä epäillään osallistumisesta törkeisiin huumausainerikoksiin hasiksen maahantuonnin yhteydessä. Toinen heistä on edellä mainittu United Brotherhood -ryhmän johtohahmo, jonka kanssa Aarniolla epäillään olleen tiivis yhteys vuosien ajan. Hän on ollut vangittuna joulukuusta 2013.

Huumausainerikostutkinnan yhteydessä on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä neljä Helsingin poliisilaitoksen poliisimiestä. Yksi heistä on ollut vangittuna. Heitä epäillään, Aarnion ohella, virkavelvollisuuksien rikkomisista Aarnion yrittäessä sotkea Keskusrikospoliisin esitutkintaa mm. hakemalla perusteettomia pakkokeinoja tuomioistuimelta sekä käyttämällä niitä. Näitä Aarnion alaisina toimineita poliisimiehiä ei epäillä osallisuudesta huumausainerikoksiin.

Lisäksi tutkinnan yhteydessä on tullut muita rikosepäilyjä, joiden mukaan Aarnio on mm. paljastanut salassa pidettävää tietoa medialle epäiltyjen tietojärjestelmästä ja paljastanut poliisin tietolähdetoimintaan sekä peitetoimintaan liittyviä tietoja ulkopuolisille. Näistä teoista epäillään sekä Aarniota että muutamia hänen alaisistaan.

Esille tulleet epäselvyydet Helsingin poliisilaitoksen tietolähdetoiminnassa johtivat marraskuussa 2013 sisäministeri Päivi Räsäsen tutkintapyyntöön Valtakunnansyyttäjänvirastolle. Asiassa käynnistettiin esitutkinta, ja se liitettiin osaksi Aarnio-jutun tutkintaa. Tämä tutkinta jatkuu edelleen.

Aarnion alkuperältään selvittämättömän omaisuuden kokonaismäärä on tällä hetkellä useita satoja tuhansia euroja. Osaa rahoista epäillään käytetyn talonrakennukseen Porvoossa. Toukokuussa 2014 löydettiin ko. talon läheisyydestä maastokätköstä huomattava summa käteistä rahaa. Aarnion lähipiirissä olevia henkilöitä epäillään törkeästä rahanpesusta.

Tutkintakokonaisuus on ollut mittava. Esitutkinta-aineiston laajuus on noin 19 000 sivua. Tutkijoina on ollut jatkuvasti yli kolmekymmentä virkamiestä, operatiivisissa vaiheissa yli kahdeksankymmentä. Todistajina on kuultu noin 120 henkilöä. Kotietsintöjä on tehty yli 50.

Aarnion ja muiden poliisimiesten osalta tutkintaa ovat johtaneet Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston tutkinnanjohtajat Krista Soukola ja Jukka Haavisto. Muiden osalta tutkinta on ollut Keskusrikospoliisin ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen vastuulla. Tutkinnassa on ollut mukana useita viranomaistahoja, mm. Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitokset, Rajavartiolaitos sekä Puolustusvoimat.

Kaikki epäillyt kiistävät rikokset. Syytteen noston määräaika on 31.7.2014. Asiassa toimii syyttäjänä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske tukenaan kolmen syyttäjän ryhmä.

Lisätietoja:

kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto (Aarnio ja muut poliisimiehet), p. 0295 621 207, rikosylikomisario Rabbe von Hertzen, Keskusrikospoliisi (huumausainerikosten tutkintahaara), p. 0295 486 569 sekä rikoskomisario Kai Käkelä, Keskusrikospoliisi (Trevoc-haara), p. 0295 486 848.