Hoppa till innehåll

Åklagarämbetet i Östra Nylands pressmeddelande: Förundersökningen i Aarniofallet har lämnats till parterna för avslutande utsaga

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 5.6.2014 15.15
Pressmeddelande

Förundersökningsmaterialet som har samband med kriminalöverkommissarie Jari Aarnio lämnades i dag till parterna för att de ska få ge sin avslutande utsaga om utredningen. Enligt förundersökningen är Aarnio misstänkt för flera brott, bland annat grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och grova narkotikabrott. Aarnio har varit häktad sedan november 2013. Förutom Aarnio är 23 andra misstänkta i detta ärende.

På förordnande av riksåklagarämbetet inleddes i slutet av sommaren 2013 en utredning för att klarlägga påståenden om tjänstebrott som Helsingfors polisinrättnings kriminalöverkommissarie Jari Aarnio eventuellt gjort sig skyldig till.

I bakgrunden till brottet mot tjänsteplikt finns en misstanke om att Aarnios beteende åren 2004–2011 inte var lämpligt då han medverkade till prostitution. Det finns också misstankar om att Aarnio inte vidtog åtgärder mot brott och att det finns oklarheter i hans och den prostituerades användning av tillgångar. I samband med utredningen av frågorna kring tillgångarna kom det fram en del oklarheter mellan Aarnio och Trevoc Oy, som tillverkar övervakningsutrustning.

Aarnio misstänks ha varit jävig då han på polisinrättningen i Helsingfors deltog i anskaffandet av övervakningsutrustningen samtidigt som han deltog i företagets verksamhet och med hjälp av invecklade ägararrangemang hörde till företagets ägare. Han misstänks också tillsammans med en ledare för den kriminella gruppen United Brotherhood ha skaffat företaget finansiering. Aarnio misstänks också av företaget ha fått tiotusentals euro i mutor, ägarandelar och andra förmåner. Han misstänks också ha hemlighållit företagets verkliga ägare. Olika myndigheter har köpt av Trevocs övervakningsutrusning för över en miljon euro. Om ägarna hade varit kända hade dessa köp sannolikt inte genomförts.

Rubriceringarna för de brott Aarnio misstänks för i samband med Trevoc är grovt missbruk av tjänsteställning, grovt tagande av muta, grovt bedrägeri och registeranteckningsbrott. Andra som deltagit i Trevocs verksamhet misstänks i detta sammanhang för medhjälp till grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt givande av muta och registeranteckningsbrott. I denna utredningsgren finns det förutom Aarnio nio misstänkta. Fyra av dem har varit häktade under utredningen. En av de misstänkta är en polis som hör till Skyddspolisens underbefäl.

Under Trevocutredningen gjordes härvans mest omfattande husrannsakningar och beslag. I samband med dem kom det fram uppgifter som gav anledning att i december 2013 börja misstänka Jari Aarnio för grova narkotikabrott. Misstankarna hänför sig till ordnande av omfattande smuggling av hasch från Holland till Finland åren 2011–2012.

I december 2011 hittade den holländska polisen en tunna innehållande 141 kg hasch som var på väg till Finland. Den holländska polisen kontaktade Centralkriminalpolisen (CKP), som inledde en utredning tillsammans med Polisinrättningen i Helsingfors. CKP ansvarade för utredningen av införseln av narkotikan, Polisinrättningen i Helsingfors ansvarande för utredningen av spridningen i Finland.

Som ett resultat av utredningen av införseln klarlades sex personers medverkan. De dömdes åren 2012 och 2013 till långa fängelsestraff. Nu föreligger misstanke att Aarnio har varit med i denna verksamhet.

Förutom Aarnio misstänks två personer för delaktighet i grova narkotikabrott i samband med införseln av narkotikan. Den ena av dem är den som hör till United Brotherhoods ledare, Aarnio misstänks ha haft intensiva kontakter med honom under flera år. Han har varit häktad sedan december 2013.

I samband med utredningen av narkotikabrottet har fyra av Helsingforspolisens poliser varit gripna och anhållna. En har varit häktad. Också de misstänks för brott mot tjänsteplikt då Aarnio försökte trassla till Centralkriminalpolisens förundersökning genom att bland annat hos domstol ansöka om tvångsmedel som saknade grund och använda dessa. De här poliserna, som var underställda Aarnio, misstänks inte för delaktighet i narkotikabrotten.

I samband med utredningen har också andra misstankar om brott kommit fram. Aarnio misstänks bland annat för medierna ha avslöjat sekretessbelagd information om datasystemet över misstänkta. Han misstänks också för utomstående ha avslöjat information om polisens användning av informationskällor och täckoperationer. För detta misstänks såväl Aarnio som några av hans underlydande.

Oklarheterna relaterade till Helsingfors polisinrättnings användning av informationskällor ledde i november 2013 till att inrikesminister Päivi Räsänen lämnade en begäran om utredning till Riksåklagarämbetet. En förundersökning inleddes och fogades till utredningen av Aarniofallet. Denna del av utredning pågår fortfarande.

För tillfället uppgår värdet av Aarnios egendom vars ursprung inte klarlagts till hundratusentals euro. Myndigheterna misstänker att husbygget i Borgå har finansierats med en del av pengarna. I maj 2014 hittades i närheten av huset en avsevärd summa kontanter gömda i terrängen. Personer i Aarnios närmaste krets misstänks för grov penningtvätt.

Utredningen av härvan har varit omfattande. Förundersökningsmaterialet omfattar ca 19 000 sidor. Ärendet har hela tiden sysselsatt över trettio utredare, i det operativa skedet över åttio. Omkring 120 personer har hörts som vittne. Antalet husrannsakningar är över 50.

För Aarnios och de övriga polisernas del leddes utredningen av undersökningsledarna Krista Soukola och Jukka Haavisto vid Åklagarämbetet i Östra Nyland. För de övrigas del har Centralkriminalpolisen och Polisinrättningen i Västra Nyland ansvarat för utredningen. Flera olika myndigheter har deltagit i utredningen, bl.a. Polisinrättningarna i Östra Nyland och i Helsingfors, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten.

Samtliga misstänkta förnekar sin skuld. Åtal ska väckas senast den 31 juli 2014. Biträdande riksåklagare Jorma Kalske är åklagare i ärendet, han stöds av en tre åklagare.

Ytterligare information:

häradsåklagare Jukka Haavisto, Östra Nylands åklagarämbete (Aarnio och de övriga poliserna), tfn 0295 621 207, kriminalöverkommissarie Rabbe von Hertzen, Centralkriminalpolisen (utredningsgrenen narkotikabrott), tfn 0295 486 569 och kriminalkommissarie Kai Käkelä, Centralkriminalpolisen (Trevocgrenen), tfn 0295 486 848.