Hyppää sisältöön

Jari Aarniolle uusia syytteitä muun muassa törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 11.3.2015 10.30
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt nostaa uusia syytteitä rikosylikomisario Jari Aarniota vastaan törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä, törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä kavalluksesta, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta, virkasalaisuuden rikkomisesta ja kolmesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Myös kolme Aarnion alaista saa syytteen virkarikoksista. Yhtä heistä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kahta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Jo syytteessä oleva rikollisjärjestön johtohahmona pidetty henkilö saa syytteet törkeästä todistusaineiston vääristelemisestä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Todistusaineiston vääristeleminen ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen liittyvät hasista sisältäneiden tynnyreiden maahantuontia koskeneen, jo aiemmin oikeudessa käsitellyn jutun esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin. Myös törkeät virka-aseman väärinkäyttämiset liittyvät samaan asiaan. Aarniota vastaan on jo vireillä syytteet osallisuudesta tynnyreiden maahantuontiin. Oikeuskäsittely tynnyreitä koskevassa syytehaarassa aloitetaan aikaisintaan toukokuun lopussa.

Virkasalaisuuden rikkominen ja Aarnion alaista koskeva syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyvät poliisin valeosto- ja peitetoimintaa koskevien tietojen väitettyyn paljastamiseen ulkopuoliselle.

Törkeä kavallus ja Aarniota koskevat virkavelvollisuuden rikkomiset liittyvät koko esitutkintakokonaisuuden käynnistäneeseen tutkintapyyntöön sekä pyynnön tehneen naisen ja Aarnion välisiin tapahtumiin. Yhdessä syytekohdassa on kyse virka-auton käytöstä.

Jo aiemmin syytteet 19 eri rikoksesta

Aarniota vastaan on jo aiemmin nostettu syytteet yhteensä 19 eri rikoksesta. Parhaillaan käynnissä olevassa oikeuskäsittelyssä Aarniota syytetään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, törkeästä petoksesta, törkeästä lahjuksen ottamisesta ja rekisterimerkintärikoksesta. Syytteet liittyvät seurantalaiteyhtiö Trevoc Oy:öön.

Aarnio sai viime vuoden lopulla syytteet myös kuudesta törkeästä huumausainerikoksesta, kolmesta törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä, virka-aseman väärinkäyttämisestä, virkasalaisuuden rikkomisesta, kahdesta yllytyksestä virkasalaisuuden rikkomiseen ja kahdesta yllytyksestä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Aarnioon liittyvässä juttukokonaisuudessa on jo ennestään syytteessä 14 muuta henkilöä eriasteisista rikoksista. Heistä kolme on Helsingin poliisilaitoksen poliisimiehiä ja yksi suojelupoliisin alipäällystöön kuuluva poliisimies. Tänään syytteeseen joutui vielä yksi Helsingin poliisilaitoksen poliisimies lisää.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikoksiin.

Uusien syytteiden osalta haastehakemukset on toimitettu Helsingin käräjäoikeudelle tänään (syyttäjän asianro R 14/801, käräjäoikeuden asianro R 15/2073; syyttäjän asianro R 14/830, käräjäoikeuden asianro R 15/2074; syyttäjän asianro R15/51, käräjäoikeuden asianro R 15/2076 ja syyttäjän asianro R 15/52, käräjäoikeuden asianro R 15/2075).

Neljä päätöstä syyttämättä jättämisestä

Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä on syyteharkinnassa tehnyt neljä uutta päätöstä syyttämättä jättämisestä. Päätökset koskevat muun muassa kahta asianajajaa, joita on epäilty oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta ja laittomasta uhkauksesta.

Syyttämättäjättämispäätökset (nrot 15/4-15/7, asianro R 15/51) ovat julkisia, ja ne voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, p. 029 562 0810. Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, syyttämättäjättämispäätöksiin liittyvä esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta sen jälkeen, kun asia on ollut esillä tuomioistuimessa. Sama koskee myös muihin syytteisiin liittyviä esitutkinta-asiakirjoja, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Valeosto- ja peitetoimintaa koskevassa asiassa esitutkinta-aineisto jäänee pääosin salaiseksi.

Juttukokonaisuuteen kuuluva esitutkintapöytäkirja, joka koskee epäiltyjä virkarikoksia Kuopiossa, on edelleen syyteharkinnassa. Myös neljä virkasalaisuuden rikkomista koskevaa esitutkintapöytäkirjaa on edelleen syyteharkinnassa.

Lisätietoja:apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, p. 029 56 20802, valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, p. 029 56 20886