Hoppa till innehåll

Nya åtal mot Jari Aarnio bl.a. för grov bevisförvanskning och grovt missbruk av tjänsteställning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 11.3.2015 10.30
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka nya åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för grov bevisförvanskning, grovt missbruk av tjänsteställning, grov förskingring, övergrepp i rättssak, brott mot tjänstehemlighet och för tre brott mot tjänsteplikt.

Tre av Aarnios underlydande åtalas också för tjänstebrott. En av dem åtalas för brott mot tjänsteplikt, två åtalas för grovt missbruk av tjänsteställning. Personen som anses vara ledargestalten för en kriminell organisation och redan åtalats får nu nya åtal för grov bevisförvanskning och övergrepp i rättssak.

Bevisförvanskningen och övergreppet i rättssak anknyter till förundersökningen och rättegången i ett ärende som gäller import av hasch i tunnor. Ärendet har redan varit uppe i rätten. Även de grova missbruken av tjänsteställning anknyter till samma ärende. Åtalen mot Aarnio för delaktighet i importen av tunnor är redan anhängiga. Rättegångsförhandlingarna i den s.k. narkotikagrenen (målet gällande haschtunnor) påbörjas tidigast i slutet av maj.

Brott mot tjänstehemlighet och åtalet mot Aarnios underlydande för brott mot tjänsteplikt anknyter till det påstådda avslöjandet av information om polisens bevisprovokation genom köp och täckoperation till utomstående.

Den grova förskingringen och brotten mot tjänsteplikt som rör Aarnio anknyter till den undersökningsbegäran som ledde till att förundersökningen påbörjades samt till händelser mellan Aarnio och kvinnan som gjort undersökningsbegäran. En av åtalspunkterna gäller användning av tjänstebil.

Redan åtal för 19 olika brott

Aarnio har redan tidigare åtalats för 19 olika brott. I den pågående rättegångsförhandlingen åtalas Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och registerantecknings-brott. Åtalen anknyter till kontrollinstrumentbolaget Trevoc Oy.

Aarnio åtalades i slutet av förra året också för sex grova narkotikabrott, tre grova missbruk av tjänsteställning, missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänstehemlighet, två fall av anstiftan till brott mot tjänstehemlighet och två fall av anstiftan till brott mot tjänsteplikt.

I ärendehelheten som rör Aarnio åtalas från förut ytterligare 14 personer för brott av olika grad. Av dem är tre polismän vid Helsingfors polisinrättning och en är en polis som hör till Skyddspolisens underbefäl. Idag åtalas ännu en polis vid Helsingfors polisinrättning.

Alla misstänkta har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

För de nya åtalens del har stämningsansökningarna idag tillställts Helsingfors tingsrätt (åklagarens ärendenr R 14/801, tingsrättens ärendenr R 15/2073; åklagarens ärendenr R 14/830, tingsrättens ärendenr R 15/2074; åklagarens ärendenr R15/51, tingsrättens ärendenr R 15/2076 och åklagarens ärendenr R15/52, tingsrättens ärendenr R 15/2075).

Fyra beslut om åtalseftergifter

Dessutom har biträdande riksåklagaren i sin åtalsprövning gjort fyra beslut om åtalseftergifter. Besluten gäller bl.a. två advokater som misstänkts för olaga hot och övergrepp i rättssak.

Åtalseftergifterna (nr 15/4-15/7, ärendenr R 15/51) är offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering tel. 029 562 0810. Eftersom åtal också har väckts i samma ärende blir förundersökningsmaterialet offentligt först efter att ärendet har tagits upp till behandling vid ett domstolssammanträde. Detsamma gäller också förundersökningshandlingar som anknyter till andra åtal, om inte tingsrätten annorlunda bestämmer. I ärendet som rör polisens bevisprovokation genom köp och täckoperation torde förundersökningsmaterialet i huvudsak förbli sekretessbelagt.

Åtalsprövningen pågår ännu i fråga om ett förundersökningsprotokoll som ingår i ärendehelheten och som rör misstänkta tjänstebrott i Kuopio. Även fyra förundersökningsprotokoll rörande brott mot tjänstehemlighet är fortfarande i åtalsprövning.

Ytterligare information ger:biträdande riksåklagare Jorma Kalske, tfn 029 56 20802, statsåklagare Jarmo Hirvonen, tfn 029 56 20886