Hyppää sisältöön

Juopuneena virkaansa toimittanut apulaispoliisipäällikkö syytteeseen virkarikoksesta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.00
Tiedote

 

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on määrännyt paikallispoliisin johtovalmiusvuoroa juopuneena hoitaneen Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikön syytteeseen tahallisesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Apulaispoliisipäällikkö oli ollut viime vapunpäivänä johtovalmiusvuorossa ollessaan vahvasti päihtynyt edellisenä iltana nauttimansa alkoholin vaikutuksesta. Virka-asioissa apulaispoliisipäällikköön yhteydessä olleet poliisimiehet olivat kuitenkin havainneet hänen tilansa, minkä jälkeen johtovalmiusvuoroon vaihdettiin toinen henkilö.

Keski-Suomen johtava kihlakunnansyyttäjä oli jättänyt apulaispoliisipäällikön syytteeseen asettamatta, koska juopumusta virantoimituksessa ei ollut nimenomaisesti säädetty rangaistavaksi eikä johtavan kihlakunnansyyttäjän mukaan edes riittävän selvästi kielletty.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kuitenkin katsoi syyttämättäjättämispäätöksestä tehdyn kantelun johdosta suorittamassaan uudessa syyteharkinnassa, että johtovalmiusvuorossa olevalla poliisimiehellä on johtovalmiutta koskevien säännösten ja määräyksien perusteella virkavelvollisuus huolehtia siitä, ettei hän ole päihtymyksen vuoksi kykenemätön suorittamaan tehtäviään.

Apulaispoliisipäällikkö on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyteasia tulee aikanaan esille Seinäjoen käräjäoikeudessa.

Päätöksen muutosharkintapyyntöön (dnro 386/21/09) voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 010 3620 810.