Hyppää sisältöön

Kahdelle keskusrikospoliisin poliisimiehelle virkarikossyytteet valeostojutussa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.17
Tiedote

 

Keskusrikospoliisin ja Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen huumausainerikostutkintaan liittyneitä virkarikosepäilyjä koskenut syyteharkinta on valmistunut. Kaksi poliisimiestä asetettiin syytteeseen ja neljästä epäillystä tehtiin syyttämättäjättämispäätökset.

Törkeän huumausainerikoksen esitutkinnassa tehdystä salaisesta valeosto-operaatiosta vastanneet keskusrikospoliisin rikostarkastaja ja rikoskomisario on asetettu syytteeseen virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikoskomisario saa lisäksi syytteen virkasalaisuuden rikkomisesta.

Valtionsyyttäjä on jättänyt asiaa koskevan haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen.

Kumpikin epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Virkavelvollisuuden rikkomista koskevat syytteet liittyvät epäilyyn, ettei kaikilla valeoston tekemiseen käytetyillä henkilöillä olisi ollut siihen lain mukaan vaadittavaa kelpoisuutta. Syyte virkasalaisuuden rikkomisesta koskee epäilyä salassa pidettäväksi säädettyjen poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevien tietojen paljastamisesta ulkopuoliselle valeosto-operaation yhteydessä.

Kolmesta muusta poliisimiehestä, joita epäiltiin edellä mainittuihin tapahtumiin liittyneistä virkarikoksista, on tehty syyttämättäjättämispäätökset, koska näyttöä heidän virkavelvollisuuden vastaisesta menettelystään ei ollut.

Haastehakemus ja oikeudenkäyntiasiakirjat sekä edellä tarkoitetut syyttämättäjättämispäätökset ja niiden perusteena oleva esitutkinta-aineisto ovat salassa pidettäviä asiaan liittyvien henkilöiden turvallisuuden ja poliisin salassa pidettävien menetelmien suojaamista koskevien sekä asian käsittelyvaiheeseen liittyvien salassapitosäännösten perusteella.

Oikeudenkäynnin alettua käräjäoikeus päättää käsittelyn, oikeudenkäyntiasiakirjojen sekä asiassa annettavan ratkaisun julkisuudesta.

Salassapitoa koskevien säännösten vuoksi käräjäoikeudessa vireille pannusta asiasta ei voida tässä vaiheessa tiedottaa enempää.

Valtionsyyttäjä on tehnyt syyttämättäjättämispäätöksen myös edellä mainitun törkeän huumausainerikoksen tutkinnanjohtajana toimineen Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen rikoskomisarion tekemiksi epäillyistä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja todistusaineiston vääristämisestä.

Tutkinnanjohtajan epäiltiin rikkoneen virkavelvollisuuttaan jättäessään merkitsemättä syyttäjälle toimittamaansa esitutkintapöytäkirjaan tiedot valeoston käyttämisestä ja käsialatutkimuslausunnon hankkimisesta. Lisäksi hänen epäiltiin vääristäneen todistusaineistoa merkitsemällä takavarikkopöytäkirjoihin harhauttavia tietoja. Tutkinnanjohtajaan kohdistuneet rikosepäilyt osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi.

Tutkinnanjohtajaa koskeva syyttämättäjättämispäätös (nro 09/49, asianro R 09/11 ) on julkinen, ja sen voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, p. 010 362 0810.

Syyttäjänä asiassa toimii valtionsyyttäjä Jukka Rappe, puh. 010 3620 823.