Hoppa till innehåll

Två polismän vid centralkriminalpolisen åtalas för tjänstebrott i ett ärende gällande bevisprovokation genom köp

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.17
Pressmeddelande

 

Åtalsprövningen gällande misstankar om tjänstebrott i samband med en narkotikabrottsutredning vid centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Vanda härad har blivit klar. Två polismän åtalas och fyra misstänkta meddelades åtalseftergift.

En kriminalinspektör och en kriminalkommissarie vid centralkriminalpolisen, som ansvarade för en hemlig bevisprovokation genom köp i samband med förundersökningen av ett grovt narkotikabrott åtalas för brott mot tjänsteplikt. Kriminalkommissarien åtalas dessutom för brott mot tjänstehemlighet.

Statsåklagaren har inlämnat en stämningsansökan i ärendet till Helsingfors tingsrätt.

Båda misstänkta har bestridit att de har gjort sig skyldiga till brott.

Åtalen för tjänstebrott har samband med misstanken att inte alla personer som har varit med i bevisprovokationen genom köp skulle ha haft sådan behörighet som lagen förutsätter. Åtalet för brott mot tjänstehemlighet gäller misstanke om att information gällande polisens sekretessbelagda taktiska och tekniska metoder har avslöjats för utomstående i samband med bevisprovokation genom köp.

Tre övriga polismän, som misstänktes för tjänstebrott i samband med ovannämnda händelser, meddelades åtalseftergift, eftersom det inte framkom bevis på att de skulle ha begått brott mot tjänsteplikt.

Enligt sekretesstadgandena är stämningsansökan och rättegångshandlingarna samt de ovan nämnda åtalseftergifterna och det förundersökningsmaterial som baserar sig på dem sekretessbelagda för att trygga säkerheten för sådana personer som är anknytna till ärendet samt för att säkra polisens sekretessbelagda metoder i behandlingen av ärendet.

Efter det att rättegången har börjat beslutar tingsrätten om behandlingens och rättegångshandlingarnas offentlighet samt om offentligheten av beslutet som ges i ärendet.

I detta skede kan mer information om ärendet inte ges p.g.a. sekretessstadgandena gällande ett ärende som anhängiggjorts vid tingsrätten.

Statsåklagaren har också gjort en åtalseftergift för den kriminalkommissarie vid Vanda härads polisinrättning, som verkade som förundersökningsledare för tidigare nämnda grova narkotikabrott. Kriminalkommissarien misstänktes för brott mot tjänsteplikt och för förfalskning av bevismaterial.

Undersökningsledaren misstänktes för att ha brutit mot sin tjänsteplikt då han lät bli att anteckna uppgifterna om bevisprovokation genom köp och införskaffningen av handskriftsutlåtande i förundersökningsprotokollet som han sände till åklagaren. Dessutom misstänktes han för att ha förfalskat bevismaterial genom att anteckna missvisande information i kvarstadsprotokollen. Brottsmisstankarna mot undersökningsledaren visade sig emellertid obefogade.

Åtalseftergiften gällande undersökningsledaren (nr 09/49, ärendenr R 09/11) är offentlig och kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur, tel. 010 362 0810.

Åklagare i ärendet är statsåklagare Jukka Rappe, tel. 010 362 0823.