Hyppää sisältöön

Kahteen laajaan rikosasiaan perustettu syyttäjäryhmät

Syyttäjälaitos
22.7.2013 15.19
Tiedote

 

Valtakunnansyyttäjä on määrännyt kaksi useista syyttäjistä koottua syyttäjäryhmää hoitamaan syyttäjäntehtäviä ns. Wincapita-asiassa ja hiihtäjä Mika Myllylän kuolemansyyn tutkintaan liittyneiden salassa pidettävien tietojen epäiltyä oikeudetonta käsittelyä koskevassa asiassa.

Vuoden 2012 alusta voimaan tullut syyttäjälaitoslaki antaa suoraan lakiin perustuvan mahdollisuuden määrätä samaa syyteasiaa hoitamaan useampia syyttäjiä. Muutos, jolla aikaisemmin kokeiluluontoisesti sovellettu toimintatapa vakiinnutettiin, parantaa merkittävästi syyttäjälaitoksen mahdollisuuksia huolehtia tehokkaasti rikosvastuun toteuttamisesta tavanomaista laajemmissa ja vaativammissa rikosasioissa.

Syyttäjäryhmässä toimivat syyttäjät käyttävät syyttäjälle lain nojalla kuuluvaa itsenäistä ja riippumatonta harkintavaltaa niissä asioissa, jotka tulevat ryhmän työnjaon perusteella kunkin syyttäjän hoidettavaksi. Syyttäjäryhmän voi perustaa valtakunnansyyttäjä tai yksittäisen syyttäjänviraston puitteissa sen johtava kihlakunnansyyttäjä. Ryhmän perustaja antaa tarvittavat määräykset siihen kuuluvien syyttäjien keskinäisestä vastuunjaosta ja määrää ryhmälle vetäjän, joka vastaa ryhmän työskentelyn teknisestä ohjaamisesta, työtehtävien jaosta ja syyttäjien toiminnan yhdenmukaisuuden seurannasta.

Erittäin laajaa sijoitusklubi Wincapitaan liittyviä rikosepäilyjä koskevaa asiakokonaisuutta hoitamaan on perustettu syyttäjäryhmä, johon on määrätty 14 kihlakunnansyyttäjää. Nämä syyttäjät ovat jo tähänkin asti hoitaneet kyseistä asiaa. Syyttäjäryhmän vetäjänä toimii Itä-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä Mika Appelsin.

Mika Myllylän kuolemansyyn tutkintaan liittyvässä asiassa on epäiltynä salassa pidettävien tietojen oikeudettomasta käsittelemisestä yli 150 poliisimiestä ja muuta virkamiestä, joilla on pääsy kysymyksessä oleviin poliisin tietojärjestelmiin. Tämän asian syyttäjäntehtäviä hoitamaan on määrätty viidestä kihlakunnansyyttäjästä koottu syyttäjäryhmä, jonka vetäjänä toimii Itä-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä Jukka Haavisto. Eri tuomioistuimissa mahdollisesti nostettavia syytteitä ajamaan voidaan määrätä muitakin syyttäjiä.

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Jukka Rappe p. 029 56 20823