Hyppää sisältöön

Kansanedustaja Aki Lindenille ei syytettä epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 19.12.2023 10.59
Tiedote

Syyttäjä ei nosta syytettä epäillystä virkavelvollisuuden rikkomisesta, joka liittyi kansanedustaja Aki Lindenin toimintaan HUS-kuntayhtymän toimitusjohtajana 1.1.2010–31.12.2018. Syytettä nosteta, koska Lindenin syyllisyyden tueksi ei ole todennäköisiä syitä.

Lindeniä epäiltiin virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta liittyen HUS-kuntayhtymän hankintatoimessa vuosien 2010–2018 välillä paljastuneisiin ilmeisesti hankintalain vastaisiin hankintoihin. Erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen on 19.12.2023 tehnyt päätöksen syyttämättä jättämisestä, koska Lindenin syyllisyyden tueksi ei ole todennäköisiä syitä. 

Helsingin poliisilaitos on tiedottanut esitutkinnasta 30.10.2023.

Keskeisin kysymys syyteharkinnassa on ollut se, onko Linden toimitusjohtajan roolissaan ollut siten tietoinen hankintatoimen epäkohdista, että hän olisi laiminlyönyt puuttua epäkohtiin tavalla, joka täyttää virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön.  

Syyttäjä on katsonut, että asian tutkinnassa on tullut esiin sekä Lindenin syyllisyyttä että syyttömyyttä tukevia seikkoja. Syyttäjän mukaan asiassa ei kuitenkaan ole syytekynnyksen ylittävää näyttöä Lindenin syyllisyydestä.

Esitutkinnassa on kuultu epäiltynä ja syyteharkintaan saatettu myös kahta muuta henkilöä koskeva em. hankintoihin liittyvä rikosepäily. Heidän osaltaan syyttäjä tekee ratkaisun myöhemmin. 

Syyttämättäjättämispäätöksen nro 23 /11076 (diaarinumero R 23/24080) voi tilata Etelä-Suomen syyttäjäalueelta, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, p. 029 562 2106.

Lisätietoja: erikoissyyttäjä Tapio Mäkinen, Etelä-Suomen syyttäjäalue, p. 029 562 1000