Hoppa till innehåll

Inget åtal väcks mot riksdagsledamot Aki Lindén för misstänkt brott mot tjänsteplikt

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.12.2023 10.59 | Publicerad på svenska 20.12.2023 kl. 10.55
Pressmeddelande

Åklagaren väcker inte åtal för misstänkt brott mot tjänsteplikt som anknöt till riksdagsledamot Aki Lindéns förfaranden som verkställande direktör för Samkommunen HNS 1.1.2010–31.12.2018. Det finns inga sannolika skäl som stöder Lindén skuld, och därför väcks inget åtal.

Lindén misstänktes för brott mot tjänsteplikt eller brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet i anslutning till upphandlingar som uppenbarligen gjordes i strid med upphandlingslagen och som uppdagades i Samkommunen HNS upphandlingsverksamhet mellan 2010 och 2018. Specialiståklagare Tapio Mäkinen har 19.12.2023 fattat ett beslut om åtalseftergift till följd av att det inte finns några sannolika skäl som stöder Lindéns skuld. 

Polisinrättningen i Helsingfors har informerat om förundersökningen 30.10.2023

Den mest centrala frågan i åtalsprövningen har varit huruvida Lindén i sin roll som verkställande direktör haft kännedom om missförhållandena i upphandlingsverksamheten , men försummat att ingripa i dessa så att rekvisitet för brott mot tjänsteplikt uppfylls.  

Åklagaren har ansett att det i utredningen av ärendet framkommit omständigheter som stöder både Lindéns skuld och oskuld. Enligt åklagaren finns det dock inte sådan bevisning för Lindéns skuld som överskrider åtalströskeln i ärendet.

I förundersökningen har också två andra personer hörts som misstänkta, och för dessa har brottsmisstanken som anknyter till de ovan nämnda upphandlingarna lämnats till åtalsprövning. Åklagaren fattar senare ett beslut om dessa personer.
 
Beslutet om åtalseftergift nr 23 /11076 (diarienummer R 23/24080) kan beställas från Södra Finlands åklagardistrikt, etela-suomi.syyttaja(at)oikeus.fi, p. 029 562 2106.

Mer information: specialiståklagare Tapio Mäkinen, Södra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 562 1000