Hyppää sisältöön

Keskeneräistä esitutkintaa koskeva tietovuotoepäily

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 17.9.2013 13.24
Tiedote

 

Helsingin poliisilaitos on pyytänyt Valtakunnansyyttäjänvirastoa tutkimaan, onko toimittaja Susanna Reinbothille annettu luvattomasti tietoja keskeneräisestä esitutkinnasta, joka liittyy mahdolliseen poliisin virkavelvollisuuksien vastaiseen toimintaan.

Valtakunnansyyttäjänviraston tiedossa on, että toimittaja Susanna Reinbothilla on ollut hyvin tarkat tiedot käsiteltävästä asiasta jo viime keväästä saakka. Nämä tiedot Reinboth on ilmeisesti saanut suoraan eräältä ulkopuoliselta henkilöltä, joka on myös antanut asiasta tietoja viranomaisille.

Asian tutkinnanjohtajat ovat Valtakunnansyyttäjänvirastolle antamassaan selvityksessään kertoneet, että he ovat 5.9.2013 antaneet asiasta niukan tiedotteen sen jälkeen, kun Nelosen uutiset on uutisoinut asiasta. Lisäksi he ovat median kysyessä asiasta vahvistaneet, että asiaa tutkitaan kuitenkaan tarkemmin kertomatta asian sisällöstä. Tutkinnanjohtajilla ei ilmoituksensa mukaan ole syytä epäillä, että kukaan tutkintaryhmästä olisi tiedottanut tai kertonut asiasta vastoin tutkinnanjohtajien määräystä.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on siirtänyt Helsingin poliisilaitoksen tekemän rikosilmoituksen Poliisihallitukseen sen arvioimiseksi, onko syytä epäillä, että joku tutkinnasta tietoinen syyttäjä olisi syyllistynyt virkasalaisuuden rikkomiseen.

Siltä osin, kuin mahdollinen virkasalaisuuden rikkominen liittyy tutkintaryhmään kuuluviin poliisimiehiin, rikosilmoitus siirretään poliisirikosten tutkinnanjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Hanna Puhakan arvioitavaksi.

Helsingin poliisilaitos on lisäksi pyytänyt Valtakunnansyyttäjänvirastoa arvioimaan, onko tutkintaryhmä tai joku sen jäsenistä esteellinen toimimaan asiassa. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan tutkintaryhmää kootessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, ettei tutkintaan osallistuisi poliiseja, jotka ovat olleet mukana aikaisemmissa Helsingin poliisilaitoksen ja Keskusrikospoliisin välisissä virkarikostutkinnoissa tai muutoin olleet osallisina virastojen välisissä, erimielisyyttä aiheuttaneissa asioissa.

Helsingin poliisilaitos on rikosilmoituksessaan katsonut, että esitutkinnanjohtajat olisivat esteellisiä sillä perusteella, että he ovat Helsingin Sanomissa 6.9.2013 kuvailleet tutkintaa poikkeukselliseksi. Valtakunnansyyttäjänviraston havaintojen mukaan nyt kysymyksessä oleva rikosepäily on ollut harvinaisuutensa takia hyvin poikkeuksellinen eikä sen tosiseikan ääneen lausuminen vielä tee tutkinnanjohtajaa esteelliseksi. Lausunnossa ei ole miltään osin otettu kantaa yhdenkään epäillyn mahdolliseen syyllisyyskysymykseen. Valtakunnansyyttäjänvirasto ei siten pidä tutkinnanjohtajien lausuntoa leimaavana tai puolueellisena.

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen toteaa, että vaikka asiaa ei jääviyssyistä ole voitu nyt kaikilta osin ratkaista Valtakunnansyyttäjänvirastossa, hän toivoo, että asiaa koskevat tutkimukset valmistuvat nopeasti eikä niitä jäädä pallottelemaan eri viranomaisten välillä.

Asiaa koskeva Valtakunnansyyttäjänviraston siirtokirje liitteineen sisältää salaisia tietoja tutkinnasta ja on näin ollen salassapidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla.

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Christer Lundström p. 029 562 0817.