Hyppää sisältöön

Kotisairaalan entiselle toimitusjohtajalle ja henkilöstöjohtajalle syytteet useista vakavista rikosepäilyistä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 22.6.2020 14.44
Tiedote

Syyttäjä on nostanut syytteitä 22.6.2020 Kotisairaala Luotsi Oy:n toimitusjohtajana toiminutta sairaanhoitajaa vastaan. Sairaanhoitajaa syytetään murhasta, törkeästä kiristyksestä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä väärennyksestä, törkeästä huumausainerikoksesta sekä kahdesta törkeästä pahoinpitelystä. Lisäksi yhtiön henkilöstöjohtajana toiminutta lääkäriä vastaan on nostettu syytteet törkeästä kiristyksestä ja törkeästä väärennyksestä.

Syyttäjä on katsonut, että kyseessä on murha, muun muassa koska uhri on ollut saattohoidossa ollut puolustuskyvytön potilas. Samoin epäillyt pahoinpitelyt ovat kohdistuneet tiedottomana olleisiin potilaisiin, joten syyttäjä katsoo, että kyseessä on ollut törkeä tekomuoto.

Epäilty törkeä kiristys on kohdistunut iäkkääseen pariskuntaan, jotka ovat olleet Luotsin asiakkaina ja joita yritys on laskuttanut kohtuuttomasti.

Törkeässä kavalluksessa Luotsin toimitusjohtajana toimineen sairaanhoitajan epäillään nostaneen itselleen yhtiön varoja huomattavia summia.

Sairaanhoitaja epäillään lisäksi väärentäneen huomattavan määrän huumausainetilaus -asiakirjoja, joilla hän on saanut laittomasti apteekista suuren määrän vaarallista huumaavaa lääkeainetta.

Syytteen mukaan Luotsissa toimineen lääkärin epäillään väärentäneen lääkereseptejä siten, että hän on allekirjoittanut lukuisan määrän lääkereseptilomakkeita, joihin on myöhemmin kirjattu, muun kuin lääkärin toimesta, lääkeaineet sekä lääkkeiden saajat. Allekirjoitetut ja jälkeenpäin täytetyt lääkeresepti -asiakirjat on myöhemmin esitetty apteekkiin, josta on saatu resepteihin kirjatut lääkeaineet tai niitä on käytetty muutoin potilaiden hoidoissa Kotisairaala Luotsi Oy:n toiminnassa.

Lisäksi asiakokonaisuudessa on nostettu syytteet neljää Turun virkamiestä vastaan virkavelvollisuuksien rikkomisesta.

Haastehakemus on toimitettu Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen 22.6.2020 (Länsi-Suomen syyttäjäalueen asianumero R 20/7576, käräjäoikeuden asianumero R 20/3031). Haastehakemus tulee julkiseksi siinä vaiheessa, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää. Istuntopäivät sovitaan myöhemmin.

Kahden rikoksesta epäillyn virkamiehen osalta syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, koska asia heidän osaltaan on vanhentunut. Syyttäjä katsoo, että virkamiehet ovat rikkoneet virkavelvollisuuttaan laiminlyömällä Luotsin kanssa tehdyn ostopalvelusopimuksessa sekä laissa määritellyn valvonnan.

Syyttämättäjättämispäätökset (20/4797 ja 20/4800) voi tilata Länsi-Suomen syyttäjäalueelta. Koska samassa asiassa on nostettu myös syyte, esitutkinta-aineisto tulee julkiseksi vasta, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä, ellei tuomioistuin toisin määrää.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 29.12.2009 – 6.5.2015 välisenä aikana.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Syyttäjällä ei ole asian tässä käsittelyvaiheessa muuta tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii aluesyyttäjä Jooseppi Kiviharju Länsi-Suomen syyttäjäalueelta, puh. 029 5625306