Hoppa till innehåll

Åtal mot hemsjukhusets förra verkställande direktör och personalchef för flera allvarliga brottsmisstankar

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 22.6.2020 14.44 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 14.42
Pressmeddelande

Åklagaren har 22.6.2020 väckt åtal mot en sjukskötare som varit verkställande direktör för Hemsjukhuset Luotsi Ab. Sjukskötaren åtalas för mord, grov utpressning, grov förskingring, grov förfalskning, grovt narkotikabrott samt två fall av grov misshandel. Vidare har åtal väckts mot en läkare som varit bolagets personalchef för grov utpressning och grov förfalskning.

Åklagaren har ansett att ärendet gäller mord, bland annat därför att offret varit en försvarslös patient i palliativ vård.  Likaså har de misstänkta misshandelsfallen begåtts mot medvetslösa patienter och därför anser åklagaren att det gäller en grov gärningsform. 

Den misstänkta grova förskingringen har begåtts mot ett äldre par som varit kunder hos Luotsi och som företaget fakturerat oskäligt.

I det grova förskingringsfallet misstänks sjukskötaren, som varit Luotsis verkställande direktör, ha tagit ut stora summor av bolagets medel för sig själv.

Sjukskötaren misstänks vidare för att ha förfalskat ett ansenligt antal narkotikabeställningsdokument med vilka han olagligt fått ut stora mängder farliga narkotikaklassade läkemedel från apoteket. 

Enligt åtalet misstänks läkaren som arbetat på Luotsi för att ha förfalskat medicinska recept så att vederbörande undertecknat ett stort antal receptblanketter där man senare fyllt i läkemedlen och mottagarna för dessa, av någon annan än läkaren själv.  Undertecknade och senare ifyllda läkemedelsrecept har senare förts till apoteket, där man fått ut de i recepten utskrivna läkemedlen eller dessa har på annat sätt utnyttjats i patientvården på Hemsjukhuset Luotsi. 

Vidare har åtal väckts i ärendehelheten mot fyra av Åbo stads tjänstemän för brott mot tjänsteplikt.  

Stämningsansökan har inlämnats till Egentliga Finlands tingsrätt 22.6.2020 (Västra Finlands åklagardistrikt, ärendenummer R 20/7576, tingsrättens ärendenummer R 20/3031 ). Stämningsansökan blir offentlig först när ärendet tagits upp i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annat.  Datumen för sammanträdesdagarna bestäms senare. 

När det gäller två av de misstänkta tjänstemännen har åklagaren beslutat om åtalseftergift därför att ärendet för deras del är preskriberat. Åklagaren anser att tjänstemännen brutit mot sin tjänsteplikt genom att försumma sitt övervakningsansvar enligt serviceavtalet samt den i lag definierade övervakningen.. 

Beslut om åtalseftergift (20/4797 ja 20/4800) kan beställas från Västra Finlands åklagardistrikt. Eftersom också åtal väckts i samma ärende, blir förundersökningsmaterialet offentligt först när ärendet tagits upp i muntlig förhandling i tingsrätten, om inte domstolen bestämmer annat.  

De misstänkta brotten har begåtts mellan tiden 29.12.2009 och 6.5.2015. 

Alla svaranden i ärendet har bestridit sin skyldighet till brott.

Vid nuvarande läget i behandlingen av detta ärende har åklagaren inget ytterligare att meddela.

Åklagaren i ärendet är distriktsåklagare Jooseppi Kiviharju, Västra Finlands åklagardistrikt, tfn 029 5625306