Hyppää sisältöön

KRP:n ja Vantaan poliisin suorittamaan huumausainerikostutkintaan liittyvät rikosepäilyt siirtyivät syyteharkintaan

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 25.7.2013 10.26
Tiedote

 

Keskusrikospoliisin ja Vantaan kihlakunnan poliisilaitoksen toimittamaan törkeän huumausainerikoksen esitutkintaan osallistuneiden poliisimiesten epäillään rikkoneen tutkinnan yhteydessä virkavelvollisuuttaan.

Esitutkintakokonaisuus, jossa on selvitetty törkeän huumausainerikoksen esitutkinnassa käytettyyn salaiseen valeosto-operaatioon ja esitutkintapöytäkirjan laatimiseen liittyviä rikosepäilyjä on päättynyt ja asia on siirtynyt valtionsyyttäjä Jukka Rappen syyteharkintaan.

Keskeisin rikosepäily on, että poliisin epäillään rikkoneen säännöksiä, joiden mukaan valeostoa tekemään voidaan määrätä vain säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä poliisimies ja joiden mukaan esitutkintapöytäkirjaan on otettava tiedot ja aineisto, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä asiassa. Asiassa on epäiltynä kuusi poliisimiestä. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Esitutkinnan alkuvaiheessa oli tutkinnan kohteena myös epäily siitä, että valeoston tekeminen olisi aiheuttanut eräiden henkilöiden syyllistymisen törkeään huumausainerikokseen ja että poliisi olisi sen vuoksi syyllistynyt rikokseen yllyttämiseen. Tutkinta on tältä osin kuitenkin lopetettu tutkinnanjohtajan ja valtionsyyttäjän päätöksillä, koska kävi ilmi, että valeoston suorittamiseen oli lainmukaiset edellytykset.

Esitutkinta-asiakirjat sekä edellä mainitut esitutkinnan lopettamista koskevat päätökset ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten nojalla salassa pidettäviä asiaan liittyvien henkilöiden turvallisuuden ja poliisin salassa pidettävien menetelmien suojaamiseksi.

Salassapitoa koskevien säännösten vuoksi asiasta ei voida tässä vaiheessa tiedottaa enempää.

Valtionsyyttäjä Rappen syyteharkinta valmistunee maaliskuun loppuun mennessä. Syyteharkinnan lopputuloksesta tiedotetaan erikseen.