Hoppa till innehåll

Brottsmisstankarna gällande en narkotikabrottsutredning utförd av CKP och polisen i Vanda går vidare till åtalsprövning

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 25.7.2013 10.26
Pressmeddelande

 

De polismän som har deltagit i narkotikabrottsutredningen som utfördes av CKP och polisinrättningen vid Vanda härad, misstänks för att ha begått tjänstefel i samband med undersökningen.

Förundersökningen som gäller brottsmisstankar i samband med utredningen av ett grovt narkotikabrott har blivit färdig. Brottsmisstankarna gäller en hemlig bevisprovokation genom köp och uppställningen av ett protokoll. Ärendet har överförts till statsåklagare Jukka Rappe för åtalsprövning.

Det väsentliga i brottsmisstanken är att polisen misstänks för att ha brutit mot regler, enligt vilka endast en polisman som uppfyller föreskrivna behörighetskrav kan utses till att utföra bevisprovokation genom köp. Polisen misstänks också för att ha brutit mot regler, enligt vilka de uppgifter och det material som kan antas ha betydelse i ärendet bör tas med i förundersökningsprotokollet. Sex polismän är misstänkta i ärendet. Alla misstänkta har förnekat sin skuld.

I början av förundersökningen utreddes också misstanken om att bevisprovokationen genom köp skulle ha förorsakat det att vissa personer skulle ha gjort sig skyldiga till grovt narkotikabrott och att polisen därför skulle ha gjort sig skyldig till anstiftan till brott. Eftersom det framkom att det fanns lagliga förutsättningar för utförandet av bevisprovokation genom köp har utredningen till denna del lagts ner på beslut av undersökningsledaren och statsåklagaren.

Förundersökningshandlingarna samt ovannämnda beslut gällande av-slutandet av förundersökningen är enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet sekretessbelagda handlingar eftersom det gäller personers säkerhet och polisens hemliga metoder.

På grund av sekretessbestämmelser kan man inte gå ut med mera information i dethär läget.

Statsåklagare Rappes åtalsprövning torde bli färdig i slutet av mars. Om åtalsprövningens slutresultat informeras skilt.