Hyppää sisältöön

Ne bis in idem -kiellon vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 7.11.2013 10.33
Tiedote

 

Ne bis in idem -periaatteen soveltaminen on noussut ajankohtaiseksi teemaksi verotusta ja verorikoksia koskevissa asioissa. Korkein oikeus muutti ratkaisulla KKO:2013:59 linjaustaan siitä, milloin ne bis in idem -periaate estää syytteen nostamisen asiassa, jossa on jo määrätty veronkorotus.

Syyttäjälaitos, Tulli, poliisi ja Verohallinto ovat käyneet keskustelua ne bis in idem -kiellon toiminnallisista linjauksista. Valtakunnansyyttäjänvirasto on nyt antanut syyttäjille tulkintasuosituksia ja menettelytapaohjeita ne bis in idem -kiellon vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan.

"Tähän kahdesti rankaisemisen kiellon sisältöön ja tulkintaan liittyy suuri joukko hankalia oikeuskysymyksiä. Niitä koskeva kansainvälinen ja kotimainen tuomioistuinkäytäntökin elää ja vaihtelee. Monimutkaisesta asiasta on hankala antaa yksinkertaisia ohjeita. Syyttäjältä tämä oikeuslähdeopin ja oikeustilan murros edellyttää aivan erityistä valppautta, jotta rikosvastuu toteutuisi lainmukaisesti ", korostaa valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen.

Muistio ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan on julkaistu Valtakunnansyyttäjänviraston kotisivulla osoitteessa www.vksv.fi kohdassa Julkaisut ja ohjeet -Muistiot ja työryhmämietinnöt

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta p. 029 562 0842