Hoppa till innehåll

Ne bis in idem -förbudets inverkan på åklagarverksamheten

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 7.11.2013 10.33
Pressmeddelande

 

Tillämpningen av ne bis in idem-principen har aktualiserats i skatte- och skattebrottsärenden. Högsta domstolen har genom sitt beslut HD: 2013:59 ändrat sin tolkningslinje i fråga om när ne bis in idem -principen hindrar prövningen av åtal i ett ärende i vilket redan har fattats beslut om skatteförhöjning.

Åklagarväsendet, Tullen, polisen och Skatteförvaltningen har fört diskussioner om ne bis in idem -förbudets operativa riktlinjer. Riksåklagarämbetet har nu gett åklagarna tolkningsrekommendationer och anvisningar om förfaringssätt i fråga om ne bis in idem -förbudets inverkan på åklagarverksamheten.

Till innehållet och tolkningen av förbudet mot dubbelbestraffning anknyter ett stort antal svåra rättsfrågor. Det är svårt att ge enkla anvisningar i fråga om ett komplicerat ärende. "Denna förändring i rättskälleläran och rättsläget förutsätter att åklagarna är synnerligen påpassliga för att det straffrättsliga ansvaret ska förverkligas lagenligt" understryker riksåklagare Matti Nissinen.

Promemorian om tolkningen av ne bis in idem -förbudet och dess inverkan på åklagarverksamheten har publicerats på Riksåklagarämbetets hemsida på adressen www.vksv.fi under Julkaisut ja ohjeet - Muistiot ja työryhmämietinnöt

Tillsvidare finns promemorian endast på finska, men den kommer att översättas till svenska inom kort.

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Ritva Sahavirta, t. 029 562 0842