Hyppää sisältöön

Päätös jättää syyttämättä, perustelut, rikosnimike, rahanpesu, kätkemisrikos, tuottamus

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 28.2.2024 19.32
Uutinen

Annettu 2.2.2024, dnro SY/1859/2023

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän näyttöperusteisen päätöksen jättää syyttämättä asiassa, joka koski epäiltyä varkautta ja kätkemisrikosta.

Aluesyyttäjä ei ollut päätöksessään arvioinut asiaa rahanpesurikoksen tunnusmerkistön kannalta eikä ottanut kantaa rahanpesun ja kätkemisrikoksen tuottamuksellisiin tekomuotoihin.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti vastaisen varalta aluesyyttäjän huomiota rahanpesun tunnusmerkistön ensisijaisuuteen suhteessa kätkemisrikokseen sekä tuottamuksellisten tekomuotojen arvioimiseen syyttämättäjättämispäätöksen perusteluissa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä suoritti asiassa uuden syyteharkinnan ja katsoi, ettei asiassa ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi.