Hyppää sisältöön

Päätös yhteen kaksoiskansalaisten syrjintää puolustusvoimissa koskevaan rikosepäilyyn

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 18.10.2017 14.00
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä ei nostanut syytettä varusmieslääkärinä palvelleen asevelvollisen epäiltyä syrjintää koskevassa palvelusrikosasiassa. Rikos ei täyttynyt, koska varusmies kotiutui ennen kuin syrjivät toimenpiteet toteutuivat.

Lääkintäeverstin epäiltiin toimineen sotilaita velvoittavassa Yleisessä palvelusohjesäännössä annettujen syrjinnän kieltoa ja asevelvollisten tasavertaista kohtelua koskeneiden määräysten vastaisesti, kun hän oli määrännyt rajoittamaan varusmieslääkärinä toimineen varusmiehen tehtäviä ja oikeuksia.

Esitutkinnassa saadun selvityksen mukaan rajoitusten määrääminen perustui lääkintäeverstin saamaan, todellisuudessa paikkansa pitämättömään tietoon siitä, että varusmies olisi Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Varusmiehen palvelus kuitenkin keskeytyi hänen oman toivomuksensa mukaisesti muista syistä ja hänet kotiutettiin, ennen kuin hän joutui rajoitusten alaiseksi.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi palvelusrikoksen tunnusmerkistön jääneen täyttymättä, koska lääkintäeverstin teon rangaistavuuden edellytyksenä olleet kielletyt seuraamukset jäivät toteutumatta, eikä palvelusrikoksen yritystä ole säädetty rangaistavaksi.

Asiassa tehty syyttämättäjättämispäätös (asianro SO 17/282, päätöksen nro 17/24) on tilattavissa Valtakunnansyyttäjänvirastosta osoitteesta vksv(at)oikeus.fi tai numerosta 029 562 0810.

Lisätietoja: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, puh. 029 562 0823