Hoppa till innehåll

Beslut i ett misstänkt fall av diskriminering av person med dubbelt medborgarskap inom Försvarsmakten

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 18.10.2017 14.00
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren väckte inte åtal för tjänstgöringsbrott i ett misstänkt fall av diskriminering av en beväringsläkare. Brottet uppfylldes inte eftersom beväringen hemförlovats före de diskriminerande åtgärderna genomfördes.

En medicinalöverste misstänktes för att ha brutit mot bestämmelserna i det Allmänna tjänstereglementet gällande diskrimineringsförbud och likvärdig behandling av beväringar då han hade beordrat att begränsa den värnpliktige beväringsläkarens uppgifter och rättigheter.

Enligt den utredning som framkommit i förundersökningen grundade sig ordern om begränsningar på i verkligheten inkorrekta uppgifter, som medicinalöversten fått om att beväringen skulle ha dubbelt finländskt och ryskt medborgarskap. Beväringens tjänstgöring avbröts ändå av andra orsaker och på hans egen begäran. Han hemförlovades före han hade blivit utsatt för begränsningarna.

Biträdande riksåklagaren ansåg att rekvisiten för tjänstgöringsbrott inte hade uppfyllts, eftersom de förbjudna påföljderna som är förutsättningarna för gärningens straffbarhet, inte förverkligades och eftersom försök till tjänstgöringsbrott inte är straffbart.

Åtalseftergift som gjorts i ärendet (ärendenr SO 17/282, beslut nr 17/24) kan beställas från Riksåklagarämbetet på adress: vksv(at)oikeus.fi eller från nr 029 562 0810.

Tilläggsuppgifter: biträdande riksåklagare Jukka Rappe, tfn 029 562 0823