Hyppää sisältöön

Patrian panssariajoneuvokaupasta Kroatiaan lahjusrikossyytteitä

Syyttäjälaitos
19.7.2013 13.24
Tiedote

 

Patria-konserniin kuuluneen Patria Vehicles Oy:n vuonna 2007 Kroatian valtion kanssa tekemään panssariajoneuvokauppaan liittyvät lahjusrikosepäilyt ovat johtaneet syytetoimiin Suomessa. Samaan kauppaan liittyviä korruptioepäilyjä on selvitettävänä Suomen lisäksi myös Kroatiassa ja Itävallassa.

Jutun syyttäjät, valtionsyyttäjä Jukka Rappe ja Pirkanmaan kihlakunnansyyttäjä Timo Kokkomäki, ovat päättäneet nostaa seuraavat syytteet kolmea rikoksista epäiltyä suomalaista henkilöä sekä yhtä Patria-konserniin kuuluvaa yhtiötä vastaan:

- Vuosina 2005 - 2008 tehdyksi epäillystä törkeästä lahjusten antamisesta syytetään Patria Vehicles Oy:n silloista toimitusjohtajaa, yhtiössä vuonna 2005 toiminutta myynti- ja markkinointijohtajaa sekä Kroatian kaupasta vastannutta myyntipäällikköä.

- Lisäksi syyttäjät vaativat, että nimensä Patria Vehicles Oy:stä Patria Land Services Oy:ksi muuttanut yhtiö tuomitaan edellä mainittujen rikosten perusteella yhteisösakkoon.

Lahjusten antamisesta syytettyjen epäillään osallistuneen erilaisten välikäsien kautta annettavina palkkioina tapahtuneeseen lahjusten lupaamiseen tai antamiseen panssariajoneuvokaupan yhteydessä. Lahjuksia epäillään luvatun tai annetun Kroatian tasavallan presidentin sekä kroatialaisen valtionyhtiön pääjohtajan toiminnasta palvelussuhteissaan. Presidentin ja eräistä panssariajoneuvojen hankintaan liittyneistä tehtävistä Kroatian valtion lukuun huolehtineen yhtiön pääjohtajan epäillään voineen vaikuttaa panssariajoneuvojen hankintamenettelyyn.

Syytettyjen epäillään luvanneen lahjuksina yhteensä viisi prosenttia panssariajoneuvojen kauppahinnasta. Patria Vehicles Oy tarjosi vuonna 2005 Kroatialle Patria AMV -vaunuja yli 350 miljoonan euron kauppahinnalla. Vuonna 2007 toteutui alun perin tarjottua huomattavasti pienempää ajoneuvomäärää koskenut kauppasopimus, johon sisältynyt Patria Vehicles Oy:n tuotteiden osuus oli yli 50 miljoonaa euroa.

Patria Vehicles Oy:n epäillään maksaneen osan luvatuista lahjuksista eli noin 1,5 miljoonaa euroa Itävallassa toimineelle konsultille edelleen lahjusten saajille välitettäväksi.

Kroatian panssariajoneuvokauppaan liittyvien rikosepäilyjen esitutkintaa on toimitettu Suomen, Kroatian ja Itävallan esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien yhteisessä tutkintaryhmässä.

Kroatian ja Itävallan viranomaiset selvittävät edelleen kroatialaisiin ja itävaltalaisiin kohdistuvia rikosepäilyjä ja päättävät aikanaan mahdollisista rikosoikeudellisista menettelyistä heidän osaltaan.

Suomessa alkavaa oikeudenkäyntiä koskeva haastehakemus on jätetty Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen, jossa asia tulee aikanaan esille. Syyttäjät ovat pyytäneet käräjäoikeutta yhdistämään Kroatia-asiassa nostetut syytteet käräjäoikeudessa jo vireillä olevaan Patria Vehicles Oy:n Slovenian panssariajoneuvokauppaan liittyvään lahjusrikosasiaan, jonka pääkäsittely käräjäoikeudessa alkaa elokuussa. Kroatia-syyte koskee henkilöitä, jotka ovat jo syytettyinä Slovenia-asiassa ja asioiden oikeudenkäyntiaineisto on osittain yhteinen.

Kaikki syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä mihinkään rikoksiin.

Haastehakemus ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Syyteasiasta ei tässä vaiheessa tiedoteta enempää, koska Patria on esittänyt esitutkinta-aineistoa koskevan salassapitopyynnön, jonka käräjäoikeus ratkaisee ennen asian esille tuloa.

Syytteiden nostamisen lisäksi syyttäjät ovat katsoneet, ettei silloisen Patria-konsernin pääjohtajan osallisuudesta lahjusten antamiseen Kroatian kaupan yhteydessä ole syytteen nostamista edellyttävää näyttöä. Valtionsyyttäjä on tehnyt hänen osaltaan syyttämättäjättämispäätöksen nro 13/13, asianro R 13/417.

Syyttämättäjättämispäätös on julkinen ja sen voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta puh. 029 56 20810.