Hoppa till innehåll

Åtal för mutbrott i samband med Patria-koncernens pansarfordonsaffär till Kroatien

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 19.7.2013 13.24
Pressmeddelande

 

Mutbrottsmisstankarna i samband med Patria-koncernens pansarfordonsaffär som Patria Vehicles Oy gjorde med Kroatien år 2007 har lett till åtalsåtgärder i Finland. Korruptionsmisstankar i anknytning till samma affär utreds förutom i Finland också i Kroatien och Österrike.

Åklagarna i ärendet statsåklagare Jukka Rappe och Birkalands häradsåklagare Timo Kokkomäki har beslutat väcka följande åtal mot tre finska personer misstänkta för brott samt mot ett företag som hör till Patria-koncernen:

- För misstänkt grovt givande av muta under åren 2005 - 2008 åtalas dåvarande verkställande direktören för Patria Vehicles Oy, företagets försäljnings- och marknadsföringschef år 2005 samt försäljningschefen som ansvarade för Kroatien-affären.

- Dessutom yrkar åklagarna på att bolaget som ändrat sitt namn från Patria Vehicles Oy till Patria Land Services Oy döms för ovan nämnda brott till samfundsbot.

De personer som åtalas för att ha givit mutor misstänks för att via olika mellanhänder ha deltagit i att lova eller ge mutor i form av arvoden i samband med pansarfordonsaffären. Mutor misstänks ha utlovats eller givits för republiken Kroatiens presidents verksamhet i sin anställning och för en generaldirektör vid ett kroatiskt statsbolags verksamhet i sin anställning.

Presidenten samt generaldirektören för ett bolag som för den kroatiska statens räkning hade hand om vissa uppgifter i samband med anskaffningen av pansarfordon misstänks för att ha kunnat påverka pansarfordonens anskaffningsprocedur.

De åtalade misstänks ha lovat sammanlagt fem procent av pansarfordonens köpesumma som mutor. År 2005 bjöd Patria Vehicles Oy Patria AMV-vagnar åt Kroatien för en köpesumma om mer än 350 miljoner euro. År 2007 förverkligades ett köpeavtal som gällde en avsevärt mindre mängd fordon än vad som erbjöds ursprungligen. I avtalet ingick Patria Vehicles Oy:s produkter till ett värde av mer än 50 miljoner euro. Patria Vehicles Oy misstänks ha betalat en del av de utlovade mutorna ca 1,5 miljoner euro till en konsult i Österrike för att denne skulle förmedla mutorna vidare till mottagarna.

Förundersökningen gällande brottsmisstankar i samband med Kroatiens pansarfordonssaffär har verkställts av en gemensam utrednings-grupp som består av förundersökningsmyndigheter från Finland, Kroatien och Österrike.

De kroatiska och österrikiska myndigheterna utreder fortfarande brottsmisstankar mot kroatier och österrikare och beslutar i sinom tid om eventuella straffrättsliga förfaranden för deras del.

Stämningsansökan, som gäller rättegången i Finland, har lämnats till tingsrätten i Egentliga Tavastland, där ärendet i sinom tid kommer till handläggning. Åklagarna har bett tingsrätten att slå ihop åtalen som väckts i Kroatien-ärendet med det redan anhängiga mutbrottsärendet gällande Patria Vehicles Oy:s slovenska pansarfordonsaffärer, vars huvudförhandling påbörjas i tingsrätten i augusti. Kroatien-åtalet gäller personer som redan är åtalade i Slovenien-ärendet, även rättegångsmaterialet är delvis gemensamt i ärendena.

Alla åtalade har i förundersökningen bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Stämningsansökan och övriga rättegångshandlingar blir offentliga när ärendet har varit uppe i tingsrätten, om inte tingsrätten bestämmer annorlunda.

I dethär skedet ges ingen mer information om åtalsärendet eftersom Patria har lämnat in en sekretessansökan om förundersökningsmaterialet. Tingsrätten avgör sekretessärendet före åtalsärendet tas upp i tingsrätten.

Förutom att väcka åtal har åklagarna ansett att det inte finns tillräckligt bevis på att dåvarande generaldirektören för Patria-koncernen skulle ha varit delaktig i givandet av mutor i samband med Kroatien-affären. Statsåklagaren har för hans del gjort ett beslut om att inte väcka åtal. Åtalseftergift nr 13/13, ärendenr R 13/417.

Beslutet om åtalseftergift är offentligt och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering, tel. 029 56 20810.