Hyppää sisältöön

Patrian panssariajoneuvokaupasta Sloveniaan lahjus- ja yritysvakoilusyytteitä

Syyttäjälaitos
25.6.2013 11.12
Tiedote

 

Patria Oyj:n konserniin kuuluneen Patria Vehicles Oy:n vuonna 2006 Slovenian valtion kanssa tekemään panssariajoneuvokauppaan liittyvät rikosepäilyt ovat johtaneet syytetoimiin Slovenian ja Itävallan lisäksi myös Suomessa.

Jutun syyttäjät valtionsyyttäjä Jukka Rappe ja Pirkanmaan kihlakunnansyyttäjä Timo Kokkomäki ovat päättäneet nostaa Suomessa seuraavat syytteet yhteensä kuutta rikoksista epäiltyä henkilöä vastaan:

- Vuosina 2005 - 2007 tehdyksi epäillystä törkeästä lahjusten antamisesta syytetään viittä Patria-konsernin palveluksessa ollutta henkilöä. Heidän joukossaan ovat silloiset Patria Oyj:n ja Patria Vehicles Oy:n toimitusjohtajat sekä Slovenian-kaupasta vastannut myyntipäällikkö.

- Patria Vehicles Oy:n silloista toimitusjohtajaa ja Slovenian-kaupasta vastannutta myyntipäällikköä sekä kahta muuta konsernin palveluksessa ollutta henkilöä syytetään yritysvakoilusta.

- Lisäksi syyttäjät vaativat, että nimensä Patria Vehicles Oy:stä Patria Land Services Oy:ksi muuttanut yhtiö tuomitaan edellä mainittujen rikosten perusteella yhteisösakkoon.

Lahjusten antamisesta syytettyjen epäillään osallistuneen erilaisten välikäsien kautta annettavina palkkioina tapahtuneeseen lahjusten lupaamiseen tai antamiseen panssariajoneuvokaupan yhteydessä. Lahjuksia epäillään luvatun tai annetun slovenialaisten virkamiesten ja sotilaiden kuten pääministerin ja yleisesikunnan apulaispäällikön toiminnasta palvelussuhteissaan, koska heidän on katsottu voivan vaikuttaa panssariajoneuvojen hankintamenettelyyn.

Huomattava osa kaupan yhteydessä luvatuista tai maksetuista konsultti- ja muista palkkioista epäillään tarkoitetun lahjontaan. Palkkioita epäillään luvatun yhteensä ainakin 10 % yli 160 miljoonan euron arvoisen panssariajoneuvokaupan kauppahinnasta.

Palkkioista ehdittiin kuitenkin maksaa vain osa Patria Vehicles Oy:n Itävallassa toimineelle konsultille, jonka yritykset siirtää varoja edelleen paljastuivat rahanpesun valvonnassa ja johtivat esitutkinnan aloittamiseen. Konsulttia syytetään lahjusrikoksesta Itävallassa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä, jossa vaaditaan myös hänen saamansa palkkion tuomitsemista menetetyksi.

Yritysvakoilusyyte koskee epäilyä, jonka mukaan Patria-konsernin edustajat olisivat hankkineet oikeudettomasti tietoja Patrian itävaltalaisen kilpailijayhtiön liikesalaisuuksista.

Panssariajoneuvokauppaan liittyvien rikosepäilyjen esitutkinta on toimitettu Suomen, Slovenian ja Itävallan esitutkintaviranomaisten yhteisessä tutkintaryhmässä (laki yhteisistä tutkintaryhmistä 30.12.2002/1313).

Samojen henkilöiden päällekkäisen syyttämisen estämiseksi ovat yhteistyömaiden syyttäjäviranomaiset sopineet asiakokonaisuuden syyttäjäntehtävien jakamisesta suomalaisten, slovenialaisten ja itävaltalaisten syyttäjien kesken (neuvoston puitepäätös toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta 2009/948/YOS ja sitä vastaava Suomen kansallinen laki 15.6.2012/295).

Itävallan ja Slovenian syyttäjät ovat jo aiemmin nostaneet syytteitä hoidettavinaan olevissa, itävaltalaisia ja slovenialaisia epäiltyjä koskevissa asiaosuuksissa.

Suomessa alkavaa oikeudenkäyntiä koskeva haastehakemus on jätetty Kanta-Hämeen käräjäoikeuteen, jossa asia tulee aikanaan esille (R 12/1507).

Kaikki syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

Haastehakemus ja muut oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Syytteiden nostamisen lisäksi syyttäjät ovat tehneet seitsemän näytön puuttumiseen perustuvaa päätöstä syytteen nostamatta jättämisestä (R 12/961, nrot 12/38 - 12/44). Syyttämättäjättämispäätökset ovat julkisia, ja niitä voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta, puh. 029 56 20810.

Toinen Patria Vehicles Oy:n panssariajoneuvokauppoihin liittyvä lahjusrikosepäily, joka liittyy yhtiön Kroatian valtion kanssa tekemään panssariajoneuvokauppaan, on edelleen esitutkinnassa. Sitä suorittavat yhteistyössä Suomen, Itävallan ja Kroatian esitutkintaviranomaiset. Kroatiaan liittyvää asiaa koskevasta tiedottamisesta Suomessa vastaa esitutkinnan päättymiseen saakka keskusrikospoliisi.