Hyppää sisältöön

Poliiseille ei syytteitä Aarnion jutun Kuopion-haarassa

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 23.11.2015 11.12
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on päättänyt pääosin jättää syytteet nostamatta virkarikoksista epäiltyinä olleita Pohjois-Savon poliisilaitoksen poliiseja vastaan. Rikosepäilyjen mukaan poliisit olivat vaikuttaneet siihen, että Jari Aarnion rikoskumppaniksi väitetyn niin sanotun Malmin naisen epäillyt huumausainerikokset jäivät tutkimatta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän ratkaisun perustelujen mukaan Kuopion poliisilaitoksella oli Aarnion alaisen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta voitu perustellusti lähteä siitä, että asian tutkintaa jatketaan Helsingissä. Näin ollen he eivät olleet rikkoneet virkavelvollisuuksiaan lopettaessaan tutkintatoimet Kuopiossa. Kyseisten tutkintatoimenpiteitten lopettamisesta Aarniota ja hänen alaistaan vastaan on nostettu syytteet törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä vaatii kuitenkin tutkinnanjohtajana toimineelle rikoskomisariolle sakkorangaistusta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Hän katsoo tutkinnanjohtajan antaneen käräjäoikeudelle vääriä tietoja siitä, että telekuuntelun kohde olisi ollut tuntematon, vaikka henkilö oli poliisin tiedossa.

Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Haastehakemus on toimitettu Pohjois-Savon käräjäoikeudelle tänään (Syyttäjän asianro R 15/161/2, käräjäoikeuden asianro R 15/2674). Käräjäoikeus päättää käsittelyn aikataulusta.

Syyttämättäjättämispäätökset (nro 15/25–15/28, asianro R 15/161) ovat julkisia ja ne voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta p. 029 562 0810.

Muilta osin jutun asiakirjat tulevat julkisiksi asian oltua ensimmäisen kerran esillä oikeudenkäynnissä, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Lisätietoja: apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske, p. 029 56 20802, valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen, p. 029 56 20886