Hoppa till innehåll

Poliserna åtalas inte i Aarnio-fallets Kuopio-gren

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 23.11.2015 11.12
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att till största delen inte väcka åtal för tjänstebrott mot de misstänkta poliserna vid Norra Savolax polisinrättning. Enligt brottsmisstankarna hade poliserna påverkat det att Jari Aarnios påstådda medbrottslings, den s.k. Malm-kvinnans misstänkta narkotikabrott blev outredda.

Enligt motiveringarna i biträdande riksåklagarens beslut hade man vid polisinrättningen i Kuopio på basen av diskussionerna med Aarnios underlydande på goda grunder kunnat utgå ifrån att ärendets undersökning fortsätter i Helsingfors. Således hade de inte brutit mot sin tjänsteplikt då de avslutat undersökningarna i Kuopio. För avslutande av ifrågavarande undersökningsåtgärder har åtal väckts mot Aarnio och hans underlydande för grovt missbruk av tjänsteställning.

Biträdande riksåklagaren yrkar ändå på bötesstraff för brott mot tjänsteplikt för kriminalkommissarien som verkade som undersökningsledare. Biträdande riksåklagaren anser att undersökningsledaren har givit tingsrätten felaktig information om att personen som var föremål för teleavlyssningen skulle ha varit okänd, fastän hen var känd för polisen.

Den misstänkte har bestridit att hen skulle vara skyldig till brott.

Stämningsansökan har idag tillställts Norra Savolax tingsrätt. (Åklagarens ärendenr R 15/161/2, tingsrättens diarienr R 15/2674). Tingsrätten beslutar om handläggningstidtabellen.

Åtalseftergifterna (nr 15/25–15/28, ärendenr R 15/161) är offentliga och kan beställas från Riksåklagarämbetets registrering tfn 029 56 20810.

I övrigt blir handlingarna offentliga när målet har tagits upp till muntlig förhandling i tingsrätten, om inte tingsrätten besluter annorlunda.

Ytterligare information: biträdande riksåklagaren Jorma Kalske, tfn 029 56 20802,statsåklagare Jarmo Hirvonen, tfn 029 56 20886