Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien hankinta-asiassa ei syytteitä

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 10.12.2013 12.10
Tiedote

 

Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on päättänyt jättää syytteet nostamatta Taktisen IP-keskuksen hankintaan liittyvien rikosepäilyjen johdosta. Esitutkinnassa kolmea puolustusvoimien sotilasvirassa palvelevaa upseeria kuultiin epäiltyinä virkavelvollisuuden rikkomiseen ja törkeään virka-aseman väärinkäyttöön.

Upseerien epäiltiin antaneen keskuksen toiminnan kehittämisen ja siihen liittyneen piirikortin hyödynnettävyyden osalta virheellistä tietoa hankinnasta päättäneille tahoille ja siten vaikuttaneen siihen, että puolustusvoimat oli hankkinut edellä mainitun TCC-104 -piirikortin, jota puolustusvoimat ei ole voinut hyödyntää millään tavalla. Puolustusvoimille aiheutuneen vahingon määräksi on ilmoitettu 647.416 euroa.

Asiassa ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäiltyjen syyllisyyden tueksi. Esitutkinta-aineiston perusteella epäiltyjen ei ole osoitettu ylittäneen toimivaltuuksiaan tai laiminlyöneen tehtäviään taikka toimineen hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa. Kyse on ollut kehityshankkeesta, jota on käsitelty puolustusvoimien eri elimissä lähes kahden vuoden ajan. Asian käsittelyyn on osallistunut useita eri tahoja, joiden näkemykset piirikortin käytettävyydestä ovat poikenneet toisistaan. Lopullinen päätös kortin hyödyntämättä jättämisestä on perustunut muihin kuin epäiltyjen tiedossa olleisiin syihin eikä heillä hankintapäätöstä tehtäessä ole ollut perusteltua syytä epäillä, etteikö kortti olisi ollut hyödynnettävissä.

Syyttämättäjättämispäätökset nrot 13/19–13/21, asianro R 13/531, voi tilata Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamosta p. 029 562 0810

Lisätietoja antaa valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen p. 029 562 0822