Hoppa till innehåll

Inget åtal i försvarsmaktens upphandlingsärende

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 10.12.2013 12.10
Pressmeddelande

 

Statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen har beslutat att inte väcka åtal för brottsmisstankar som anknyter till Taktiska IP-centrets upphandling. I förundersökningen hördes tre officerare, som tjänstgör i militärtjänst vid försvarsmakten, som misstänkta för brott mot tjänsteplikt och grovt missbruk av tjänsteställning.

Officerarna misstänktes för att ha gett felaktig information om utvecklandet av centrets verksamhet och om hur ett kretskort som anknyter till utvecklandet av verksamheten kan utnyttjas, till dem som beslutat om upphandlingen, och för att därigenom ha påverkat försvarsmaktens anskaffning av ovan nämnda kretskort TCC-104. Försvarsmakten har inte kunnat utnyttja kretskortet på något sätt och den förorsakade ekonomiska skadan uppgår enligt försvarsmakten till 647.416 euro.

I ärendet finns inte sannolika skäl för att de misstänkta skulle vara skyldiga till brott. På basis av förundersökningsmaterialet kan de misstänkta inte påvisas ha överskridit sina befogenheter eller försummat sina uppgifter eller förfarit i syfte att bereda vinning eller att skada någon annan. Det har varit fråga om ett utvecklingsprojekt som har handlagts i olika organ vid försvarsmakten under nästan två års tid. I handläggningen av ärendet har deltagit flera olika grupper, vilkas syn på användbarheten av kretskortet har avvikit från varandra. Det slutliga beslutet om att inte utnyttja kortet har grundat sig på andra orsaker än dem som de misstänkta har haft kännedom om. De misstänkta har inte haft grundad orsak att misstänka att kortet inte skulle kunna utnyttjas då de gjort upphandlingsbeslutet.

Åtalseftergifter nr 13/19 – 13/21, ärendenr R 13/531 kan beställas från Riksåklagarämbetets registratur t. 029 562 0810

Tilläggsuppgifter ger statsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen t. 029 562 0822