Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien ja EU:n sotilasesikunnan entinen tiedustelupäällikkö asetettu syytteeseen 

Syyttäjälaitos
Julkaisuajankohta 3.3.2023 11.56
Tiedote

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on nostanut syytteen törkeästä palvelusrikoksesta vuosina 2005–2016 muun ohella Puolustusvoimien ja EU:n sotilasesikunnan tiedustelupäällikön tehtävissä toiminutta henkilöä vastaan. Syyte koskee laajan turvaluokitellun tietoaineiston lainvastaista säilyttämistä ja käsittelyä.

Syytteeseen johtanut rikosepäily paljastui Puolustusvoimien Viestikoekeskusta koskevien tietojen julkistamiseen liittyneen turvallisuussalaisuuden paljastamisen esitutkinnan yhteydessä. 

Entistä tiedustelupäällikköä ei syytetä salaisten tietojen vuodosta, jota koskeva esitutkinta on hänen osaltaan lopetettu näytön puutteen perusteella (apulaisvaltakunnansyyttäjän päätös esitutkinnan rajoittamisesta 22.12.2022 nro E 22/19).

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Syyte törkeästä palvelusrikoksesta koskee sotilasoikeudenkäyntiasiaa, joka käsitellään vastaajan sotilasarvon vuoksi ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin hovioikeudessa. Haastehakemus on toimitettu hovioikeuteen 3.3.2023 (hovioikeuden asianumero SO23/513 ja syyttäjän asianumero SO23/3). 

Syytettä ajavat tuomioistuimessa Anja-Riitta Rinkinen ja Krista Mannerhovi Etelä-Suomen syyttäjäalueelta.

Tiedusteluihin vastaa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe, [email protected], p. 029 562 0823.