Hoppa till innehåll

Tidigare underrättelsechef vid Försvarsmakten och EU:s militära stab har åtalats  

Åklagarväsendet
Utgivningsdatum 3.3.2023 11.56
Pressmeddelande

Biträdande riksåklagaren har väckt åtal för grovt tjänstgöringsbrott mot en person som verkat som underrättelsechef för bland annat Försvarsmakten och EU:s militära stab under åren 2005–2016. Åtalet gäller förvaring och hantering av omfattande säkerhetsklassat material i strid med lagen.

Brottsmisstanken som ledde till åtalet avslöjades i samband med förundersökningen om röjande av statshemlighet i anknytning till publiceringen av uppgifter om Försvarsmaktens Signalprovanstalt. 

Den tidigare underrättelsechefen åtalas inte för att ha läckt hemliga uppgifter och för hans del har förundersökningen av läckan avslutats på grunden inga bevis (biträdande riksåklagarens beslut om begränsning av förundersökning 22.12.2022 nr E 22/19). 

Svaranden har bestridit att han har gjort sig skyldig till brottet.

Åtalet för grovt tjänstgöringsbrott gäller ett militärt rättegångsärende, som behandlas med anledning av svarandens militära grad i Helsingfors hovrätt som första instans. Stämningsansökan har lämnats in till hovrätten 3.3.2023 (hovrättens ärendenummer SO23/513 och åklagarens ärendenummer SO23/3).

Åklagare i domstolen är specialiståklagare Anja-Riitta Rinkinen och Krista Mannerhovi vid Södra Finlands åklagardistrikt.

På förfrågningar svarar biträdande riksåklagare Jukka Rappe, [email protected], tfn 029 562 0823.