Hyppää sisältöön

Raiskaus, asianomistajan kertomuksen uskottavuus, näytön arviointi

Syyttäjälaitos
23.9.2013 14.41
Uutinen

Annettu 12.9.2013, dnro 49/21/13

Esitutkinnassa mieshenkilön epäiltiin olleen sukupuoliyhteydessä asianomistajan kanssaan käyttämällä hyväkseen tämän uni- ja päihtymystilasta johtuvaa puolustuskyvyttömyyttä

Kihlakunnansyyttäjä jätti syytteen nostamatta raiskauksesta näytön riittämättömyyden vuoksi. Syyttäjän mukaan syytettä tukeva asianomistajan kertomus oli lähtökohtaisesti uskottava. Sen tueksi ei kuitenkaan ollut muuta selvitystä. Asianomistajan kertomus ei muun sitä tukevan näytön puuttuessa riittänyt syytteen nostamiseen.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä teetti asiassa lisätutkinnan ja piti asianomistajan kertomusta päätöksestään tarkemmin ilmenevin perustein uskottavana. Asianosaisten kertomusten uskottavuuden arviointi tapahtui kuitenkin luotettavimmin oikeudessa, jossa voitiin odottaa saatavan lisäselvitystä asiaan. Syytteen nostamiselle oli olemassa todennäköiset syyt. Apulaisvaltakunnansyyttäjä antoi Kanta-Hämeen syyttäjänvirastolle määräyksen nostaa syyte raiskauksesta.

Lisätutkintojen epäillyn syyllisyyttä tukeva näyttö huomioiden kihlakunnansyyttäjä ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa eikä asia tältä osin antanut aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Päätös, syytemääräys ja siihen liittyvät asiakirjat määrättiin pidettäväksi salassa.

Ratkaisu